posts

รางวัล 2017 WISE Awards เพื่อให้ทุนสนับสนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาการศึกษาโลก

14 พฤศจิกายน 2016


มูลนิธิกาตาร์ (Qatar Foundation) รับสมัครผู้เข้าประกวดรางวัล 2017 WISE Awards เพื่อให้การยกย่องและสนับสนุน 6 โครงการที่ใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการศึกษาโลก และที่สามารถเป็นตัวอย่างให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งในชุมชนและในสังคม โดยให้โครงการเป็นโมเดลตัวอย่างความเป็นเลิศและวิถีการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นพัฒนาการศึกษาและแผนงานอันสร้างสรรค์ต่อๆ ไป

WISE Awards 2017 รับพิจารณาทั้งการยื่นใบสมัครและการยื่นเสนอชื่อของผู้ที่ควรได้รับรางวัล

 • ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่นได้ที่ https://programs.wise.org.qa/ หลักจากเป็นสมาชิคบนเว็ปไซต์
 • ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง
 • การสมัครและการยื่นเสนอรายชื่อจะต้องดำเนินด้วยภาษาอังกฤษในเว็ปไซต์เท่านั้น
 • ในการยื่นใบสมัคร 

  • ​​โครงการและการดำเนินงานจะต้องเป็นต้นฉบับ ซึ่งผู้ยื่นใบสมัครจะต้องเป็นตัวแทนของโครงการ และระบุการรับรององค์กร ทีมงาน และโครงการกับทางมูลนิธิกาตาร์ ว่าเป็นต้นฉบับจริงๆ ไม่ได้นำโครงการของผู้อื่นมายื่น
  • ระบุข้อมูลติดต่อของผู้สนับสนุน 2 ท่าน เช่น ผู้ที่เคยให้การบริจาคช่วยเหลือมาก่อน หน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น

 • ในการเสนอรายชื่อ

  • ทำได้โดยผู้ที่ไม่ได้ดำเนินโครงการเท่านั้น
  • ผู้เสนอรายชื่อจะถูกเชิญให้ร่วมพิสูจน์ข้อมูลการเสนอรายชื่อ ซึ่งมูลนิธิจะเก็บตัวตนของผู้เสนอรายชื่อไว้เป็นความลับ
  • ทางมูลนิธิจะติดต่อโครงการที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้ารอบสุดท้าย หากได้รับการเห็นชอบเบื้องต้น

 • ผู้ใดที่เคยยื่นการสมัครเข้าชิงรางวัล WISE Awards แล้วสามารถยื่นการสมัครสำหรับโปรเจกต์เดิม/ใหม่ได้
 • โครงการและผู้ที่ได้รับรางวัล WISE Awards ไปแล้วไม่สามารถสมัครเข้าชิงรางวัล 2017 WISE Awards ได้อีก​

คุณสมบัติโครงการ

 • เป็นโครงการที่จัดทำโดยหน่วยใดก็ได้ที่เกี่ยวกับการศึกษา (วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาการ กลุ่มสถาบันการเงินเกี่ยวกับการศึกษา กลุ่มภาคสังคม องค์กรของชุมชน ภาครัฐ เอเจนซี่นานาชาติ บริษัทเอกชนด้านการศึกษา) และมาจากประเทศใดก็ได้
 • เป็นโครงการที่มีประสบการณ์การสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่แก่บุคคล ชุมชน และสังคมมาแล้ว 
 • มีการดำเนินการอยู่ ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมีในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และได้มีการทำการบันทึกผลกระทบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 • มีความมั่นคงทางการเงิน
 • มีแผนชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและการพัฒนาโครงการ
 • สามารถเป็นโมเดลที่นำไปต่อยอดเป็นต้นแบบให้บริบทและภูมิภาคอื่นใช้ต่อได้
 • มีความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ, ความโดดเด่นของโครงการ และประเภทและรายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2560

ทุนสนับสนุน

โปรเจกต์ที่ชนะรางวัล WISE Awards จะได้รับทุนสนับสนุน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 700,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม WISE Award Program

 

 

ชนิดของข่าวหรือกิจกรรม:
Opportunity

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below