About Us

School of Changemakers คือระบบสนับสนุนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจการแก้ปัญหาสังคม เพื่อให้สามารถ ‘เร่ิม’ ก้าวแรกเพื่อลงมือทำโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคมได้ ระบบของเราประกอบไปด้วย

ข้อมูล ความรู้ เครื่องมือ

สำหรับการเร่ิมคิดแก้ปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็น

  • ข้อมูลปัญหา ปัญหาใดเร่งด่วน แต่ละปัญหา ประเด็นสำคัญ (Insight) อยู่ที่ไหน คนตัวเล็กๆ จะมี ‘โอกาส’ ทำอะไรได้บ้าง กับเรื่องมากมายที่ดูจะใหญ่เกินตัว ตัวอย่างโปรเจกต์เจ๋งๆ
  • เครื่องมือ Changemaker Toolkit เพื่อพัฒนาไอเดียเป็นโครงการหรือกิจการ การบริหารโครงการ การวัดผล
  • ข้อมูลข่าวแหล่งทุน รางวัล การอบรมและกิจกรรมต่างๆ

โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

(ชั้นเรียน workshop โค้ช และที่ปรึกษา-Helpdesk) หากไม่อยากอ่าน Changemaker Toolkit เอง ก็สามารถมาเข้าชั้นเรียนการพัฒนาไอเดียได้ และเมื่อคุณมีไอเดีย เราก็พร้อมจับคู่คุณกับโค้ชอาสาจากภาคธุรกิจเพื่อพาไอเดียของคุณไปให้ ติดขัดต้องการความรู้เฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญก็เข้ามาปรึกษากับ Helpdesk ได้ (เช่น ด้านการทำโครงการ การคิดโมเดลธุรกิจ การทำแบรนด์ การตลาด และการบริหารงาน)

เงินทุนสนับสนุน

seed grant และการเชื่อมต่อกับนักลงทุน

พื้นที่และเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • online: เว็บไซต์ www.schoolofchangemakers.com ศูนย์รวมข้อมูล ข่าวกิจกรรม และโอกาสต่างๆ หน้าโครงการของสมาชิกผู้กำลังเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคม ที่คุณเข้าไปดูความคืบหน้า อ่านเรื่องราวการเดินทางของแต่โครงการ รวมถึงเข้าไปช่วยโครงการต่างๆ ได้ในเว็บบอร์ด Need/Offer
  • offline: X-change Space ชั้น 12 อาคาร KX ใกล้สถานีบีทีเอสวงเวียนใหญ่ พื้นจัดกิจกรรมและ workshop สำหรับเหล่าบรรดานักสร้างการเปลี่ยนแปลงและผู้สนับสนุน ไว้สำหรับพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ของ School of Changemakers และสมาชิก

โดยการดำเนินงานทั้งหมด School of Changemakers มุ่งหวังให้เกิดชุมชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้าง(co-create) แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ เครือข่ายระหว่างกัน เป็นชุมชนที่สนับสนุนคนที่อยาก ‘เริ่มต้น’ สร้างการเปลี่ยนแปลง

ความเชื่อ

School of Changemakers เป็นโครงการของมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย (Ashoka: Innovators for the Public) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานทั่วโลก ที่มุ่งสร้างโลกที่ทุกคนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ (Everyone a Changemaker) และเป็นผู้บุกเบิกการสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม(Social Enterpreneurs) School จึงดำเนินงานด้วยประสบการณ์การทำงานของอโชก้าทั่วโลกกว่าสามสิบปี ด้วยความเชื่อว่า

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของ ‘คน’ ที่อยากเห็นโลกหรือสังคมที่ดีกว่า ไม่ใช่เรื่องของคนเก่ง คนมีเงิน หรือมีอำนาจ
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากคนตัวเล็กๆ ทำเรื่องที่ตัวเองสนใจ ไม่ใช่ใคร จะเปลี่ยนเรื่องอะไรก็ได้ เราเปลี่ยนได้เฉพาะเรื่องที่เราสนใจ หรืออินจริงๆ เท่านั้น เพราะการเปลี่ยนแปลงใช้อินเนอร์ มาจากแรงผลักดันของตัวเราเอง

เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ คนเดียวที่เราเปลี่ยนได้คือตัวเอง หากเราไม่ทำสิ่งที่เปลี่ยนตัวเอง สังคมก็ไม่เปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงอาศัยไอเดียใหม่ ลองผิดลองถูก พัฒนาหาทางไป การเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อฝ่าฟันจนสำเร็จ ‘ความบ้า’ จะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่า ‘นวัตกรรม’
การเปลี่ยนแปลงอาจเร่ิมต้นจากคนไม่กี่คนที่มารวมตัวกัน แต่จะเปลี่ยนได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อสร้างพื้นที่ ดึงความสนใจของคนอื่นๆ อีกมากมาย และจะทำสิ่งนั้นได้ คนต้นคิด ต้องไม่คิดเปลี่ยนคนอื่น แต่ทำให้การเปลี่ยนตนเอง ทำให้คนอื่นๆ อยากเปลี่ยนตัวของเขาเองด้วย
และสุดท้าย โลกต้องการคนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอีกมาก

หากคุณเชื่อเหมือนเรา อยากชวนคุณมาร่วมเร่ิมต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
If it’s not you, who? If it’s not now, when?