สรุปกิจกรรม Coach for Change Workshop 2024 อบรมการเป็นโค้ชสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง