สรุปกิจกรรม Event: Prototype Try-Out ทดสอบต้นแบบการแก้ไขปัญหาโดยเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง