สรุปกิจกรรม Making Change with Business Ideas พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมจากมุมมองภาคธุรกิจ