สรุปกิจกรรม Social Enterprise Business Clinic อาสาให้คำปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับกิจการเพื่อสังคม