สรุปกิจกรรม Workshop: Coach for Change อบรมการเป็นโค้ชสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง