Newey ( administrator )

ชื่อ : Phonchan

นามสกุล : Kraiwatnutsorn

ชื่อเล่น/ฉายา : Newey

จังหวัด : Bangkok

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ

ข้อความแนะนำตัว

เป็นส่วนนึงของทีม School of Changemakers สนใจและสนุกที่ได้มีส่วนสนับสนุนคนที่สนใจลองทำโปรเจกต์ หรือกิจการเพื่อสังคม เพราะการเป็นส่วนนึงของช่วงชีวิตของผู้คนที่อยากเห็นสิ่งรอบตัวดีขึ้น ทำให้ชีวิตมีความหมายทุกวันที่ได้เจอแต่ด้านดีของผู้คน ได้เห็นความพยายาม เห็นการเรียนรู้ที่ไม่ที่สิ้นสุด ได้เห็นว่าข้อจำกัดของคนเราไม่เคยเป็นเรื่องอายุ ความรู้ ประสบการณ์​หรือเงิน

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ