stonezoup ( contributor )

ชื่อ :

นามสกุล :

ชื่อเล่น/ฉายา : บอม.มาครับแม่!!!

จังหวัด :

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ

ข้อความแนะนำตัว

ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม ‘ฟาร์มสุข ไอศกรีม’ เคยผ่านหลักสูตรการอบรมกระบวนกรจิตอาสา นำความรู้ในเรื่องสุนทรียสนทนา (Dialogue) และการรับฟังอย่างลึกซึ้งไปปรับใช้ในชีวิตจน ได้รับเลือกเป็น Speaker บนเวที TEDxBangkok 2015 จากผู้ที่ไม่เคยเข้าใจแม่ของตัวเองมาทั้งชีวิต จนกระทั่งค้นพบว่าจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ ต้องเริ่มจากการตั้งใจฟัง (deep listening) นอกจากนั้น ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรอีกหลายเวที เกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อสังคม งานจิตอาสา และ การรับฟังอย่างตั้งใจ ทั้งองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันนอกจากดูแลกิจการฟาร์มสุขไอศกรีม ยังเป็นอาจารย์ประจำวิชา Joy of Sharing ที่ ม.ลาดกระบัง และ เป็นผู้จัดการโครงการธนาคารเวลา ของ สสส.

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ