System ( administrator )

ชื่อ : ปีเตอร์

นามสกุล : พาร์คเกอร์

ชื่อเล่น/ฉายา : system

จังหวัด : ภูเก็ต

ปัญหาที่สนใจ

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ

ทักษะที่มีอยู่

ข้อความแนะนำตัว

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ