นักออกแบบผลิตภัณฑ์

มองหานักออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยโดยใช้ไม้อัดฟางข้าว