ต้องการโค้ชหรือที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจที่มีอยู่

Need
For Project Always Grow Project (เสมอใจ)
08 ก.พ. 2560
สวัสดีค่ะ Always Grow Prject (เสมอใจ) เป็นโครงการธุรกิจทางการเกษตรเพื่อสังคมค่ะ
โครงการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พฤษภาคม 2559  และลงมือปฏิบัติจริงในช่วงพฤศจิกายน 2559 
ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาจากแผนเดิมค่ะ 

รบกวนด้วยนะคะ