หาผู้เชี่ยวชาญช่วยเรื่อง Non Disclosure Agreement, สัญญาการจ้างงาน,​ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา, และเครื่องหมายการค้า

Need
For Project O-Waste
03 ก.ค. 2561
เรากำลังพัฒนา Organic Waste Recycler หรือ เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย ที่เรียกว่าเครื่อง O-Waste โดยอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ โดยทางเรากำลังจะจ้างทีมงานมาพัฒนาเครื่อง O-Waste ดังกล่าว และต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย, การทำสัญญา และเรื่องลิขสิทธิทางปัญญา เพื่อช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. Non Disclosure Agreement เพื่อร่างเอกสารลงนามปกปิดข้อมูลก่อนที่เราจะให้ทีมทำงานเริ่มพัฒนาเครื่องต้นแบบต่อไป 
  2. Legal Agreement เพื่อช่วยร่างเอกสารสัญญาในการจ้างทีมงานพัฒนาเครื่องต้นแบบ และช่วยดูรายละเอียดสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้อง
  3. Intellectual Property เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเครื่อง O-Waste 
  4. Trademark เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจดเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ O-Waste ​
​​นอกจากนี้เรายังต้องการผู้ที่มีความสามารถด้าน Graphic เพื่อช่วยดราฟท์โลโก้ O-Waste ที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นไฟล์ AI หรือ PSD เพื่อใช้งานต่อไป

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ​https://www.schoolofchangemakers.com/project/11572

ผู้ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาในหัวข้อข้างต้นโปรดกรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/zRitnk1vov1UXW8M2 หรือติดต่อมาที่ Email: getthip@zerowasteyolo.com พร้อมหัวข้อที่ท่านสนใจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย (หากมี) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ