[TEAM] เรากำลังมองหานักสื่อสารผ่านคลิปสั้นๆ และนักออกแบบพื้นที่ ร่วมทีมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง

Need
For Project Halal to You by Happy Hub
22 ต.ค. 2561
Happy Hub กิจการเพื่อสังคม มีเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (well-being) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเงิน (financial) สิ่งแวดล้อม (physical) สังคม (social) ชุมชน (community) และเป้าประสงค์ในชีวิต (purpose) ให้เกิดขึ้นในชุมชนริมคลอง ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจชุมชน (local enterprise incubation) ให้กลุ่มคนในชุมชนริมคลองที่รวมตัวกันอย่างน้อย 5 คน มีทักษะด้านอาชีพและต้นทุนทางสังคม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชน และต้องการมีรายได้เพิ่มผ่านการทำงานด้วยกัน โดย Happy Hub มีกระบวนการที่เรียกว่า “Informal Training” เพิ่มเติมทักษะด้านการบริหารจัดการ การตลาด การขายสินค้าและบริการ การเงินและการออกแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวและลูกค้า นำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ที่ผ่านมา Happy Hub ทำงานกับชุมชนริมคลองบางมด จนเกิดเป็นตลาดมดตะนอย เป็นตลาดเปิดบ้าน อาหารฮาลาล ทริปล่องเรือ จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง และล่าสุด Halal to You โปรเจคท์เล็กๆ ที่ต่อยอดมาจากตลาดมดตะนอย เป็นการส่งอาหารถึงบ้าน (food delivery) โดยแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าที่เฉพาะเจาะจง คือ แม่ครัว  คนขับรถส่งอาหาร คนรับลูกค้าและประสานงาน เพื่อสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้เหมาะกับบริบทของคนในชุมชนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและความมุ่งมั่นที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น และขยายขีดความสามารถสู่การพัฒนาสังคมต่อไป

(รายละเอียดโครงการ Halal to You https://www.schoolofchangemakers.com/project/11568)
 
ในขณะที่เรากำลังขยายพื้นที่ไปยังเขตคลองสานและเขตธนบุรี เราจึงมองหาคนที่มีความสนใจร่วมกันกับเรา และอยากเรียนรู้การพัฒนาชุมชนในเมือง ใน 2 บทบาท ต่อไปนี้

  1. ถ่าย VDO และเขียน content เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น เส้นทางการพัฒนา และสินค้า/บริการของแต่ละธุรกิจชุมชน  
  2. 
ออกแบบและมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ของชุมชน ให้เหมาะกับบริบทการใช้งาน เช่น ร้านค้า ตลาด จุดนัดพบของนักท่องเที่ยว ฯลฯ

ถ้าคุณสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมที่นี่เลยค่ะ เราอยากรู้จักคุณ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaFyDoqk_V-VE4vzLy0pV2NOIvtqbVTl6fNolAxAhJBi6BVQ/viewform?c=0&w=1