พบกับ เครื่องมือที่จะช่วยให้การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในโครงการ CSR ของคุณง่ายขึ้น กับหลักสูตร SROI Accreditation Practitionners

Offer
04 เม.ย. 2562

 

พบกับ เครื่องมือที่จะช่วยให้การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในโครงการ CSR ของคุณง่ายขึ้น

กิจกรรมด้านสังคม และโครงการ CSR ทำแล้ว Impact แค่ไหน?? จะบริหารผลลัพธ์ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าต่อการลงทุนได้อย่างไร
พบกับคำตอบและเครื่องมือมาตรฐานระดับสากลที่จะช่วยให้องค์กรรัฐ-ธุรกิจ-ประชาสังคมสามารถประเมินผลลัพธ์และบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า เพื่อขยายผลดีทั้งเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งยังสื่อสารได้และเป็นที่ยอมรับในสากล

SROI สำคัญยังไง

“ ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสะท้อนคุณค่าทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ เพราะนอกจากประโยชน์ทางตรงที่เกิด Impact สร้างสังคมให้ดีขึ้นแล้ว มันเกิดประโยชน์กลับมาที่องค์กรด้วย การเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน เข้าถึงฐานลูกค้า และตอกย้ำการประชาสัมพันธ์ ‘ คุณค่าสังคม ’ ลงไปในพื้นที่สังคมชุมชน มิใช่เพียงการซื้อสื่อกระแสหลัก หรือโฆษณาตามทีวี”
นายกิตติพงศ์  บุญยิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ธนาคารออมสิน

SVTH #2
 
“ SROI มีความสำคัญเนื่องจากสามารถวิเคราะห์ ประโยชน์ที่ได้รับและคัดสรรโครงการเพื่อตอบโจทย์ทั้ง 3 มิติ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้คัดเลือกโครงการที่มีมูลค่าทั้ง 3 มิติได้ดีขึ้น เพื่อปรับแก้โครงการต่างๆได้ดีขึ้น และประเทศไทยควรกำหนดแผนและเป้าหมายของประเทศให้ชัดเจนและหากประสงค์ให้เอกชนมีส่วนร่วมควรบีบบังคับทางภาษี (ลดหย่อน) โดยใช้ SROI เป็นตัวประเมิน ”
คุณกันยานาถ  วีรพันธุ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
SVTH #2
 
“ We have done so many things for societies but the key questions is HOW MUCH IMPACT we’ve created so far ? SROI is useful Framework not only  to help us quantify such impact into value but also help us understand from stakeholders viewpoints as well as to communicate to
others with the same understanding. ”
Dr.Boonwara  Sumano  Chenphuengpawn
Research  Fellow
Thailand Development Research Institute (TDRI)
SVTH #9
 
“ ผมเกาะติดพัฒนาการของแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมของวงการต่างๆ ด้วยคาดหวังจะได้เห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวงกว้าง น่ายินดีว่ามีกระแสสากลที่ตื่นตัวที่ต้องการเห็นโครงการมีผลลัพธ์หรือ Outcome ที่สร้างคุณค่าต่อสังคม (Social Value) และเกิดผลดีหรือการเปลี่ยนแปลง (Social Impact) SROI เป็นนวัตกรรมที่วัดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะตอบโจทย์เชิงคุณภาพผ่านการประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินที่จับต้องได้ จึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลทั้งก่อนและหลังดำเนินโครงการได้ชัดเจน ”
ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
บรรณาธิการ Green Innovation & SD
Manager Online และ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Social Value Thailand

 

  SOCIAL VALUE THAILAND มีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เปิดโปรแกรม SROI ในประเทศไทยให้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคสังคมมากกว่า 400 คนในกว่า 70 องค์กรทั่วประเทศ และยังมีที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก Social Value International เพื่อให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางการจัดหลักสูตร

วันที่  12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาไทย)
วันที่  17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
 

HOT PROMOTION !!!

หลักสูตรภาษาไทย 28,500 บาท  และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 31,500 บาท (ราคานี้ยังไม่หักส่วนลดและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้สิทธิในการเข้าร่วมหลักสูตรRetreat Session และ Intro Session รวมมูลค่ากว่า 15,000 บาท ฟรี!! 


สนใจลงทะเบียน 

http://<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfbm5ANfuoMKUTpN4uzbCmT_IFRsLypwnQ_ZVMj1-kvnABA/viewform>
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน : คุณเกวลิน ลิขิตปัญญาราษฎร์
โทร. 090-669-3961,089-6801233
ID LINE : svthailand
E-mail: socialvaluethailand@nisecorporation.com
www.socialvaluethailand.org
NISECorp S.E. Co.,Ltd.