Idea Pools for YESGI

คอร์สสนับสนุนผู้ที่อยากลงมือแก้ไขปัญหาสังคม และมีความเข้าใจในเชิงลึกที่เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา (Problem Insights) มาเริ่มต้นสร้างสรรค์ไอเดีย โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยคุณดึงเอาความตัวเองออกมาสร้างสรรค์ไอเดียแก้ไขปัญหาสังคม และเกลาไอเดียให้แข็งแรงขึ้น ใน 2 สัปดาห์

2 บทเรียน

-

4 ใบงาน

2 สัปดาห์

Open for Application

31 กรกฎาคม 2022 - 13 สิงหาคม 2022

ก่อนเริ่มเรียน

[lesson] คำอธิบายคอร์สเรียน

[lesson] คู่มือการเรียนในคอร์สเรียนออนไลน์

[Assignment]

Week 1

[lesson] Lesson 1 - How might we

[Assignment] Worksheet 1 How might we ตั้งโจทย์เพื่อคิดไอเดีย

Week 2

[lesson] Lesson 2 - Dream it Do it

[lesson] Worksheet 2.1 Dream it Do it คิดไอเดียสร้างสรรค์จากตัวเรา

[lesson] Worksheet 2.2 Idea Selection คัดเลือกไอเดียเพื่อลงมือทำจริง

[lesson] Worksheet 2.3 Reflection ทบทวนตัวเองหลังคิดไอเดีย

[Assignment] Worksheet 2.1 Dream it Do it คิดไอเดียสร้างสรรค์จากตัวเรา

[Assignment] Worksheet 2.2 Idea Selection คัดเลือกไอเดียเพื่อลงมือทำจริง

[Assignment] Worksheet 2.3 Reflection ทบทวนตัวเองหลังคิดไอเดีย

[Assignment] โจทย์ How Might We

[Assignment] ไอเดียที่เลือก

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ