Young ChangeMakers program

Young ChangeMakers program โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี ที่มีความสนใจอยากทำโปรเจกต์เพื่อสังคม แต่มีเวลาจำกัดและขาดความรู้ในการบริหารจัดการโปรเจกต์ มาร่วมตั้งต้นทำโปรเจกต์ และเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการในโครงการ ซึ่งแต่ละคนจะได้เรียนรู้การสวมบทบาทในการประชุมทีมที่แตกต่างไปในแต่ละครั้ง เป็นระยะเวลา 12  สัปดาห์

ที่มาโครงการ

จากการสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม พบว่าหนึ่งในปัญหาของเยาวชนที่สนใจทำโปรเจกต์เพื่อสังคม ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร รวมถึงเวลาที่มีน้อยเนื่องจากภาระในการเรียนและชีวิตส่วนตัว และการขาดทักษะในการจัดการทีม ส่งผลให้ไม่ได้เริ่มทำ หรือ ต้องล้มเลิกไประหว่าง

โปรแกรมนี้จึงออกแบบระบบสนับสนุนออนไลน์ที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการทำโปรเจกต์ในหัวข้อที่ตัวเองสนใจ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ไปพร้อมๆกัน ในเวลาที่มีจำกัด  ซึ่งดำเนินงานโดย SCHOOL OF CHANGEMAKERS และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ระบบสนับสนุนในโครงการประกอบไปด้วย

  1. คอร์สเรียนออนไลน์
  2. ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำ
  3. เงินทุนไม่เกิน 5,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

  1. ได้เรียนรู้กระบวนการการทำโปรเจกต์และทักษะการทำงานเป็นทีม
  2. เกียรติบัตร และพอร์ตงาน

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  • เยาวชนอายุ 15 – 18 ปี รวมทีมที่มีสมาชิก 3-6 คน
  • ต้องการเรียนรู้การริเริ่มโปรเจกต์เพื่อสังคม
  • มีเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในการลงมือและพัฒนาโปรเจกต์
  • สนใจลงมือแก้ไขปัญหาสังคม
  • สามารถวางมัดจำคนละ 100 บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อจบโครงการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

10 – 31 สิงหาคม                                     เปิดรับสมัคร

6 กันยายน                                               ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกผ่านทาง FACEBOOK: SCHOOL OF CHANGEMAKERS

19 กันยายน                                             ปฐมนิเทศ ผ่านทาง ZOOM

19 กันยายน – 30 ตุลาคม                     พัฒนาโปรเจกต์

31 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน                 ลงมือทำตามแผนที่วางไว้

28 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม               สรุปและประเมินผลการทำงาน

18 ธันวาคม                                             ปิดโครงการ ผ่านทาง ZOOM

6 Lessons

72 Hours

15 Worksheets

12 Weeks

Open for Application

19 กันยายน 2021 - 18 ธันวาคม 2021

Course Overview

[lesson] วิธีการเรียน Course

[Assignment]

Team Role

[lesson] Team Role คืออะไร

[lesson] Team Role มีใครบ้าง

[lesson] Team Role ต้องทำอะไรบ้าง

[Assignment]

Session 0 : My Game Plan

[lesson] My Game Plan

[Assignment]

Session 1 : Setting team (การตั้งทีม)

[lesson] ทำไมต้องตั้งทีม? และกระบวนการตั้งทีม

[Assignment] Worksheet 1

[Assignment] Worksheet 2

[Assignment] Team Role Worksheet

Session 2 : Choosing a problem and a solution (เลือกปัญหาและวิธีแก้)

[lesson] ปัญหาสังคม การเลือกประเด็นปัญหา และทางแก้

[Assignment] Worksheet 3

[Assignment] Worksheet 4

[Assignment] Team Role Worksheet

Session 3 : Planning (วางแผน)

[lesson] ทำไมต้องวางแผนการทำงานและงบประมาณ และวิธีการวางแผน

[Assignment] Worksheet 5

[Assignment] Worksheet 6

[Assignment] Team Role Worksheet Session 3

Session 4 : Launch your activities (ลงมือทำ)

[lesson] "ผลิตของ / ทดสอบผลิตภัณฑ์" : ลงมืออย่างไรไปดูกัน!

[lesson] "ขายของ / การตลาด" : ลงมืออย่างไรไปดูกัน!

[lesson] "จัดกิจกรรม" : ลงมืออย่างไรไปดูกัน!

[lesson] "ทำสื่อ" : ลงมืออย่างไรไปดูกัน!

[Assignment] Worksheet 7

[Assignment] Worksheet 8

[Assignment] Team Role Worksheet Session 4

Session 5 : Problem solving (แก้ปัญหา)

[lesson] ขั้นตอนการลงมือแก้ไขปัญหา

[Assignment] Worksheet 9

[Assignment] Worksheet 10

[Assignment] Team Role Worksheet Session 5

Session 6 : Reflect and review (เรียนรู้)

[lesson] ทบทวนตนเอง และ ประเมินผลงาน

[Assignment] Worksheet 11 และ Evaluation

[Assignment] Worksheet 12

Financial Guideline

[lesson] Financial Guideline : วิธีการทำบัญชีสำหรับการทำโครงการเพื่อสังคม

[Assignment]

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ