events

[Afterschool] พลังโจ๋ สนามจริงของการแก้ปัญหา ‘เด็กนอกระบบ’ เป็นอย่างไร?


,
, ,

พลังโจ๋คือใคร?

ในสนามการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบที่กว้างใหญ่ที่ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน สถานการณ์เด็กออกกลางคัน และสถานการณ์ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ  พลังโจ๋เป็นค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดแพร่ ที่ยืนอยู่ในสนามสถานการณ์ปัญหาเด็กออกกลางคันมากว่า 14 ปี จากจุดเริ่มต้นที่อยากทำงานสร้างพื้นที่สำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วไป จนมาพบเยาวชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ถูกสังคมมองข้าม โรงเรียนและครูไม่สนใจ พวกเขาถูกจัดว่าเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมหลากหลาย (พฤติกรรมเสี่ยง) เช่น การใช้สารเสพติด, การดื่มสุรา, ความรุนแรง, การตั้งครรภ์ไม่พร้อม, การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้พวกเขามีความพร้อมในการพัฒนาตนเองไม่เท่ากับเด็กกลุ่มอื่น และเป็นสาเหตุให้พวกเขาหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีจำนวนมาก แต่จากการทำงานของพลังโจ๋กลับพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้หากมีพื้นที่และวิธีการสนับสนุนที่เข้าใจพวกเขา 

พลังโจ๋จึงมุ่งทำงานพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงมากว่า 14 ปี จนพบปัญหาเชิงลึก (Insight) และวิธีการแก้ไขปัญหา (Solution) เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างกินอิ่ม นอนอุ่น คือ ได้กลับเข้าไปเรียนต่อในระบบหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเช่นเดียวกับเด็กเยาวชนทั่วไป 

กิจกรรม Afterschool ครั้งนี้จึงชวนทีมพลังโจ๋ ซึ่งอยู่ในโปรแกรม Penguin Village มาแชร์ ปัญหาเชิงลึก (Insight) วิธีการแก้ไขปัญหา (Solution)  จากสนามจริงของการทำงานในประเด็นปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เห็นว่าการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างและมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไร ความยากอะไรที่ต้องก้าวข้าม อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของปัญหานี้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งต่อข้อมูลปัญหาเชิงลึก (Insights) วิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางการขยายผลกระทบจากคนทำงานจริงให้แก่นักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นปัญหาเด็กออกจากระบบกลางคัน
  2. เพื่อให้เห็นแนวทางและความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

วิทยากร

ปาณิศา อายะนันท์ ผู้ก่อตั้งพลังโจ๋ พัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมหลากหลาย

วัน เวลา สถานที่

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 ทาง Facebook Live Schoolofchangemakers และ Equity Lab

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

  • นักเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระบบสนับสนุนโปรแกรม Penguin Village
  • นักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่สนใจปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบกลางคัน การพัฒนาเยวชนที่มีพฤติกรรมหลากหลาย
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษา

*นักเปลี่ยนแปลงที่สนใจพูดคุยหลัง Live เวลา 15:00-16:00 สามารถลงทะเบียนร่วมวงสนทนาพูดคุยหลังกิจกรรมได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[email protected]


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ