Changemaker's Characters Workshop Series

09 ก.ย. 2560 9.30-17.00น.
อาคาร KX : Knowledge Xchange for Innovation Center (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)

Changemaker’s Characters 

Workshop Series

จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องมีคุณลักษณะและทักษะใดบ้าง

 

9 กันยานี้ School of Changemakers ร่วมกับพี่น้อง Changemakers  ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ Active Citizen สสส. ชวนเพื่อนๆ พี่น้องๆ ที่กำลังทำโครงการ/ กิจการเพื่อสังคม มาเสริมสร้างทักษะใน 6 เวิร์คช็อป 6 คาแรกเตอร์เพื่อการแก้ปัญหาสังคม

เวลา 9.30-17.00 น.

สถานที่ อาคาร KX ชั้น 11 BTS วงเวียนใหญ่ 
แผนที่  https://goo.gl/maps/3UKAkyuojZP2

 

กำหนดการ

Workshop 1:  Empathetic Heart 

(เหมาะกับผู้สนใจทั่วไป)

ใจเขาใจเรา หรือ empathy คือคุณสมบัติที่จำเป็นเร่ิมแรกของ changemaker แม้ว่า empathy จะแปลว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” ซึ่งฟังแล้วเหมือนเป็นคุณธรรม  จริงๆ แล้วคือการไม่นิ่งเฉยเวลาเห็นปัญหา และรู้จักทำความเข้าใจผู้ที่ประสบปัญหา ว่า Pain Point หรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ  อยู่ตรงไหน เป็นทักษะที่เรียนรู้และพัฒนาได้  ซึ่งความเข้าใจนี้ จะทำให้เราออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาได้ถูกจุด ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ

Workshop นี้จะชวนคุณเรียนรู้เครื่องมือการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Empathy Map กับนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็นในโครงการ  The Guidelight 

โดย เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Guidelight และ Dress the Dream
 

ห้อง X11.2   เวลา 10.00-12.30 น.

 


Workshop 2:  Creative Thought

(เหมาะกับผู้สนใจทั่วไป)

หากปัญหายังมีอยู่ ให้คิดว่าอาจจะเพราะวิธีแก้ที่มีอยู่ยังไม่เวิร์ค และการแก้ปัญหาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงจึงต้องการไอเดียแปลกใหม่   และความสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่จำกัดอยู่เพียงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และไม่ใช่แค่คิดต่างหรือคิดนอกกรอบ  ทุกคนมีความสร้างสรรค์อยู่ในตัว  การมีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการเรียนรู้ที่สะท้อนความเป็นตัวเองมาเป็นวิธีแก้ปัญหา

Workshop นี้จะชวนคุณทำงานกลุ่มย่อยจากโจทย์ปัญหาสังคมจริง เพื่อคิดการหาทางคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในแบบของคุณ 

โดย สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Toolmorrow

ห้อง X11.3  เวลา 14.00-16.30 น. 


Workshop 3:  Analytical Mind

(เหมาะกับผู้ที่เร่ิมทำโครงการแล้ว)


ปัญหาสังคมทุกปัญหานั้นซับซ้อน มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมาย ในขณะที่เรามีทรัพยากรจำกัด (ทีมงาน เวลา ความรู้ เงิน) หากเราเข้าใจภาพรวมปัญหาหรือระบบทั้งหมด ว่าปัญหาที่เราสนใจมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง และหาปัจจัยที่สำคัญที่สุด (จุดคานงัด) ได้ เราจะสามารถทุ่มแรงลงมือทำสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง

Workshop นี้จะชวนคุณเรียนรู้หลักการของการคิดกระบวนระบบ หรือ Systems Thinking และเครื่องมือ System Diagrams เพื่อค้นหาจุดคานงัดในการแก้ปัญหา ผ่านปัญหา 5 หัวข้อ (ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น, ขยะ, สังคมก้มหน้า, อาหารปลอดภัย และสังคมผู้สูงอายุ)

โดย พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์​ ทีมงาน School of Changemakers

ห้อง X11.7  เวลา 14.00-16.30 น.


 


Workshop 4:  Pioneer Spirit

(เหมาะกับผู้สนใจทั่วไป)

การลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการริเร่ิมโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม อาศัยมากกว่าการมีไอเดีย และความสนใจที่ต้องการทำเพื่อสังคม เพราะยังต้องใช้การตัดสินใจ ความสามารถที่จะก้าวข้ามความกลัว และเดินออกจาก comfort zone เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีความตั้งใจเดียวกัน รวมถึงธรรมชาติของการเร่ิมยังต้องอาศัยความสามารถในการมองเห็น การเรียนรู้ และกรอบความคิดของนักบุกเบิก แต่จะทำอย่างไร   

Workshop นี้จะชวนคุณสำรวจตนเอง และเรียนรู้ประสบการณ์การเดินทางของ Changemakers รุ่นพี่ในการสร้าง Pioneer Spirit ของตัวคุณเอง

โดย วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง BlackBox Team Co.,Ltd.

ห้อง X11.2  เวลา 14.00-16.30


 


Workshop 5:  Striving Will

(เหมาะกับผู้ที่เร่ิมทำโครงการแล้ว)

การเปลี่ยนแปลงสังคมคือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น เพราะการแก้ปัญหาต้องใช้เวลา ผู้ที่เป็น Changemaker ต้องเรียนรู้วิธีการวิ่งระยะไกล มีเทคนิคการจัดการกับข้อจำกัดของตัวเองและการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางทั้งกับตัวเอง ทีมงาน และพาร์ทเนอร์  รวมถึงต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นในเวลาที่เราล้ม

Workshop นี้จะชวนคุณมองอนาคตการเป็นนักเปลี่ยนแปลง ประเมินความเสี่ยง สร้าง Scenario และคิดแผนแก้ปัญหา

โดย ภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย และ ภนิธา โตปฐมวงศ์  ผู้ร่วมก่อตั้ง a-chieve

ห้อง X11.3  เวลา 10.00-12.30


 


Workshop 6:  Collaborative Communication 

(เหมาะกับผู้ที่เร่ิมทำโครงการแล้ว)

การเปลี่ยนแปลงสังคม อาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้ และทำให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนได้ ในโลกที่เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้า การสื่อสารบนโลกโซเชียลทำให้คนทุกคนมีโอกาสเท่าๆ กันในการสื่อสาร แต่ก็ทำให้ทุกคนๆ นั้นถูกแย่งชิงความสนใจด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาล  

Workshop นี้จะชวนคุณทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมผ่านเคสตัวอย่าง รวมถึงคิดกลยุทธ์และวางแผนการสื่อสารให้โครงการและกิจการเพื่อสังคมของคุณ และฟังคำแนะนำจากวิทยากร

โดย ทรงกลด บางยี่ขัน ผู้ร่วมก่อตั้ง The Cloud

ห้อง X11.7  เวลา 10.00-12.30 


เงื่อนไขการเข้าร่วม 

  • Workshop นี้เปิดสำหรับผู้ที่สนใจการทำโครงการและกิจการเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดอายุ 100 ท่าน ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่กำลังทำโครงการอยู่แล้วก่อนบุคคลทั่วไป
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งวัน
  • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมท่านละ 200 บาท เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมใหม่เอี่ยม 4 โครงการของนักเรียนมัธยมที่จะนำเสนอในงาน 

 

วิธีการสมัคร

  • กรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/forms/BtgSwn8bikrE9YnY2 ภายใน 27 สิงหาคนนี้เท่านั้น
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม 31 สิงหาคมนี้ ผ่านทางอีเมลล์ (พิจารณาตามเงื่อนไขการเข้าร่วม การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด)
  • รอการยืนยันการเข้าร่วมจากทีมงานอีกครั้งภายใน 4 กันยายนนี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทีมงานจะส่งข่าวไปให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
  • ณ วันงาน โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนภายใน 9.30-10.00 น. พร้อมชำระค่าเข้าร่วม 200 บาทหน้างาน 
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มา Walk-in เนื่องจากผู้เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

admin@schoolofchangemakers.com

UPDATE