HelpDesk 72 - Branding

14 ต.ค. 2560 10.00-16.00น.
Ma.D Club for Better Society เอกมัยซอย 4
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน

HelpDesk Branding

ทุกครั้งที่คุณพร้อมดำเนินกิจการ มีไอเดียที่ดี มีการส่งมอบคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายที่วางแผนมาอย่างดีแล้ว 
แต่บางครั้งกิจการนั้นๆ ก็ยังไม่ติดตลาด เช่นเดียวกันกับโครงการและกิจการเพื่อสังคมที่กำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกัน เพราะยังมีกิจการอีกมากที่ยังขาดการสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะที่ทำให้ผู้คนในวงกว้างสามารถจดจำได้

Branding จึงถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างกิจการ เพราะการทำ branding ที่ดี ย่อมจะเป็นแต้มต่อ ที่ทำให้เราเป็นที่รับรู้ เป็นที่รู้จัก มีจุดยืนที่มั่นคง และสร้างความแตกต่างให้กับตลาด ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคมได้


ดังนั้น School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม HelpDesk ด้าน Brandingโดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง คุณบี๋ ปรารถนา จริยวิลาศกุล ผู้คลุกวงในการทำ branding มากว่า 20 ปี มาร่วมโต๊ะพร้อมให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้น และตรงจุดสำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไร, โครงการและกิจการเพื่อสังคมทั้งมือใหม่ และมือเก่า ใครที่มีไอเดีย หรือมีโปรเจ็คท์อยู่ในมือแล้ว ห้ามพลาด ! เพราะหากคุณต้องการความช่วยเหลือ โต๊ะนี้ มีพร้อมให้คุณ แน่นอน !

ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ Ma.D Club for Better Society เอกมัยซอย 4


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • เป็นผู้ก่อตั้ง หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจ ขององค์กร โครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 • เข้าขอคำปรึกษาได้จำนวน 1-2 คน เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
 • สนใจค้นหา หรือ พัฒนารูปแบบ/วิธีการแก้ไขปัญหาสังคม
 • โครงการที่จะขอคำปรึกษาจะต้องมีหน้า Project พร้อมข้อมูลหน้า About บนเว็บไซต์นี้
 • โครงการที่เคยเข้าร่วมมีอัพเดทความคืบหน้าเพื่อเข้าปรึกษาในครั้งต่อไป
 • หลังจบกิจกรรม เขียน 1 บทความที่เป็นประโยชน์ต่อ Changemakers ลงบนเว็บไซต์นี้ (โดยหยิบยกประเด็นที่ได้รับมาต่อยอด เขียนเป็นเนื้อหาใหม่ คลิ๊กดู ตัวอย่างบทความ ) โดยสร้างเป็น Journal บนเว็บไซต์นี้หลังจบกิจกรรมภายใน 2 สัปดาห์

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • สร้าง Project ของคุณลงบนเว็บไซต์นี้ พร้อมทั้งระบุข้อมูลโครงการให้ครบถ้วน ต้องการสร้าง Project ตอนนี้ คลิ๊ก ที่นี่ แล้วเลื่อนลงมาบริเวณกลางของหน้า กดปุ่มสีเหลืองที่มีข้อความว่า "+Create Your Project"
 • จากนั้นติดต่อกลับมาที่ คุณบอย 093-952-2939 หรือ boy@schoolofchangemakers.com ภายในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมนี้เท่านั้น
 • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
 • ทีมงานจะส่ง link ให้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมโดยกดปุ่ม "เข้าร่วมกิจกรรม" พร้อมตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วม ด้านขวาบนของเว็บเพจนี้

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

แผนที่
https://goo.gl/maps/7B9Tu6oVmMn

UPDATE