HelpDesk 77 - Office Hour

24 ม.ค. 2561 18.30-20.30น.
ณ Learn hub ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน

HelpDesk Office Hour

ก่อนริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม จะระหว่างลงมือทำ หรือหลังจบการดำเนินการ ในแต่ละช่วงการพยายามลุกขึ้นสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมมักพบกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งในแต่ละช่วงปัญหาที่พบจะคล้ายๆ กัน เช่นว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน โอกาสเข้ามาเยอะไม่รู้จะเลือกจากอะไร หรือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ทีมงาน School of Changemakers เชื่อว่ามีปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ บวกกับทีมงานใกล้ชิดและมีโอกาสสนับสนุนโครงการของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง พบปัญหาและเครื่องมือที่จะช่วยได้ โดยจะเริ่มจากรับฟัง ระบุปัญหาและความท้าทายที่พบ ให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไข หรือ เชื่อมโยงส่งต่อความช่วยเหลือ

School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม HelpDesk Office hour ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานได้พบกับ Changemakers ทั้งหน้าใหม่และเก่า มาพูดคุยและปรึกษาหารือกันแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ได้แนวทางที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับไปแน่นอน

พบกันวันพุธที่ 24 มกราคมนี้ เวลา 18.30-20.30 น. ณ Learn hub ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  • เป็นผู้ก่อตั้ง หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจ ขององค์กร โครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
  • เข้าขอคำปรึกษาได้จำนวน 1-2 คน เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
  • สนใจริเริ่มและพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
  • โครงการที่จะขอคำปรึกษาจะต้องมีหน้า Project พร้อมข้อมูลหน้า About บนเว็บไซต์นี้
  • โครงการที่เคยเข้าร่วมมีอัพเดทความคืบหน้าเพื่อเข้าปรึกษาในครั้งต่อไป
  • หลังจบกิจกรรม เขียน 1 บทความที่เป็นประโยชน์ต่อ Changemakers ลงบนเว็บไซต์นี้ (โดยหยิบยกประเด็นที่ได้รับมาต่อยอด เขียนเป็นเนื้อหาใหม่ คลิ๊กดู ตัวอย่างบทความ ) โดยสร้างเป็น Journal บนเว็บไซต์นี้หลังจบกิจกรรมภายใน 2 สัปดาห์

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  • สร้าง Project ของคุณลงบนเว็บไซต์นี้ พร้อมทั้งระบุข้อมูลโครงการให้ครบถ้วน ต้องการสร้าง Project ตอนนี้ คลิ๊ก ที่นี่ แล้วเลื่อนลงมาบริเวณกลางของหน้า กดปุ่มสีเหลืองที่มีข้อความว่า "+Create Your Project"
  • จากนั้นติดต่อกลับมาที่ คุณบอย 093-952-2939 หรือ boy@schoolofchangemakers.com ภายในวันพุธที่ 17 มกราคม นี้เท่านั้น
  • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
  • ทีมงานจะส่ง link ให้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมโดยกดปุ่ม "เข้าร่วมกิจกรรม" พร้อมตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วม ด้านขวาบนของเว็บเพจนี้

หมายเหตุ


แผนที่
https://goo.gl/maps/YwZ6fejBJxw

UPDATE