HelpDesk 83 - Office Hour

26 เม.ย. 2561 18.30-20.30น.
ณ Learn hub ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, การอนุรักษ์ทรัพยากร, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์

HelpDesk Office Hour

กว่าจะริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มักพบกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ จนบางครั้งไอเดียดีๆ หรือความตั้งใจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมล้มหายไป เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ควรจะต้องมุ่งทำอะไรก่อนหลัง ไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน โอกาสเข้ามาเยอะไม่รู้จะเลือกจากอะไร ฯลฯ

ทีมงาน School of Changemakers ได้ทำงานใกล้ชิดและมีโอกาสสนับสนุนโครงการของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง พบปัญหาและเครื่องมือที่จะช่วยได้ โดยเริ่มจากรับฟัง ทำความรู้จักเส้นทางของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน(Changemaking Journey) ให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาจุดตั้งต้น (Change starts with you) และเริ่มต้นศึกษาปัญหาที่อยากแก้(Problem define) พร้อมโอกาสในการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม HelpDesk Office hour ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานได้พบกับว่าที่ Changemakers มาพูดคุยและปรึกษาหารือกันแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ได้แนวทางที่จะช่วยให้เริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน

พบกันวันพฤหัสที่ 26 เมษายนนี้ เวลา 18.30-20.30 น. ณ Learn hub ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • เป็นผู้ริเริ่ม หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือองค์กร กิจการเพื่อสังคม
 • สนใจริเริ่มและพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 • เข้าขอคำปรึกษาได้จำนวน 1-2 คน เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
 • โครงการที่เคยเข้าร่วมมีอัพเดทความคืบหน้าเพื่อเข้าปรึกษาในครั้งต่อไป

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • โดยกดปุ่ม "เข้าร่วมกิจกรรม" พร้อมตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วม ด้านขวาบนของเว็บเพจนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายนนี้เท่านั้น
 • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
 • ทีมงานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
 • วิธีการสร้าง Project  https://www.schoolofchangemakers.com/how-create-project
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ fah@schoolofchangemakers.com

แผนที่
https://goo.gl/maps/YwZ6fejBJxw

UPDATE