HelpDesk 85 - Starting Point

24 พ.ค. 2561 18.30-20.30น.
ณ Qiss Mall พระราม 4 ตึก A2 ชั้น 2
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน

HelpDesk Starting Point

กว่าจะริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มักพบกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ จนบางครั้งไอเดียดีๆ หรือความตั้งใจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมล้มหายไป เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ควรจะต้องมุ่งทำอะไรก่อนหลัง ไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน โอกาสเข้ามาเยอะไม่รู้จะเลือกจากอะไร ฯลฯ

ทีมงาน School of Changemakers ได้ทำงานใกล้ชิดและมีโอกาสสนับสนุนโครงการของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง พบปัญหาและเครื่องมือที่จะช่วยได้ โดยเริ่มจากรับฟัง ทำความรู้จักเส้นทางของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน(Changemaking Journey) ให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาจุดตั้งต้น (Change starts with you) และเริ่มต้นศึกษาปัญหาที่อยากแก้(Problem define) พร้อมโอกาสในการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม HelpDesk Starting Point ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานได้พบกับว่าที่ Changemakers มาพูดคุยและปรึกษาหารือกันแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ได้แนวทางที่จะช่วยให้เริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน

พบกันวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคมนี้ เวลา 18.30-20.30 น. ณ Qiss Mall พระราม 4 ตึก A2 ชั้น 2

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  • เป็นผู้ริเริ่ม หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือองค์กร กิจการเพื่อสังคม
  • สนใจริเริ่มและพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
  • เข้าขอคำปรึกษาได้จำนวน 1-2 คน เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
  • โครงการที่เคยเข้าร่วมมีอัพเดทความคืบหน้าเพื่อเข้าปรึกษาในครั้งต่อไป

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  • โดยกดปุ่ม "เข้าร่วมกิจกรรม" พร้อมตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วม ด้านขวาบนของเว็บเพจนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้เท่านั้น
  • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
  • ทีมงานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

  • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
  • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ fah@schoolofchangemakers.com หรือ 087-4932091

แผนที่
https://goo.gl/maps/tqS9kqQc2vE2

UPDATE