Helpdesk #104 - Starting Point

08 พ.ย. 2561 18.30-20.30น.
School of Changemakers
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน

HelpDesk Starting Point

กว่าจะริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มักพบกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ จนบางครั้งไอเดียดีๆ หรือความตั้งใจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมล้มหายไป เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ควรจะต้องมุ่งทำอะไรก่อนหลัง ไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน โอกาสเข้ามาเยอะไม่รู้จะเลือกจากอะไร ฯลฯ

ทีมงาน School of Changemakers ได้ทำงานใกล้ชิดและมีโอกาสสนับสนุนโครงการของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง พบปัญหาและเครื่องมือที่จะช่วยได้ โดยเริ่มจากรับฟัง ทำความรู้จักเส้นทางของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน (Changemaking Journey) ให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาจุดตั้งต้น (Change starts with you) และเริ่มต้นศึกษาปัญหาที่อยากแก้ (Problem define) พร้อมโอกาสในการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม HelpDesk Starting Point ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานได้พบกับว่าที่ Changemakers มาพูดคุยและปรึกษาหารือกันแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ได้แนวทางที่จะช่วยให้เริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18.30-20.30 น. ณ School of Changemakers  ชั้น 2 QiSS Mall

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • สนใจอยากเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตัวเองจริงจัง แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร
 • มองเห็นปัญหา อยากลงมือแก้ไข และยังไม่ได้เริ่มศึกษาหรือทำความเข้าใจปัญหามากพอ 
 • กำลังเริ่มต้นดำเนินการในระยะแรก อยากได้คำแนะนำและเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • เข้าขอคำปรึกษาได้จำนวน 1-2 คนต่อทีม เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
 • มีอัพเดทความคืบหน้าเพื่อเข้าปรึกษา สำหรับโครงการที่เคยเข้าร่วมแล้ว

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • โดยกดปุ่ม "เข้าร่วมกิจกรรม" พร้อมตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วม ด้านขวาบนของเว็บเพจนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคมนี้เท่านั้น
 • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
 • ทีมงานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง 
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ fah@schoolofchangemakers.com หรือ 065-5989364

แผนที่ http://bit.ly/Schoolmap

UPDATE