เปิดแล้ว!!! ห้องเรียนสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ปี 2562

21 เม.ย. 2562 12.30น.
School of Changemakers
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน

หากคุณมีความสนใจอยากทำเพื่อสังคม อยากเริ่มโปรเจกต์ที่ได้ทำอะไรสนุกๆ กับเพื่อน หรือบางครั้งก็ทนกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งมามากจนอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะทำอะไรได้แค่ไหน คนธรรมดาอย่างเราจะทำให้สังคมดีขึ้นได้จริงหรือ? แล้วไอเดียแก้ปัญหาที่ดีๆ เจ๋งๆ มาจากไหน? เริ่มคิดกันอย่างไร?

สำหรับคนที่กำลังมองหาคำตอบหรือกำลังจมอยู่กับไอเดียแก้ปัญหามากมายจนเลือกไม่ถูก จากประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemakers) ของ School of Changemakers ร่วมมือกับ Black Box องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้ เราได้พัฒนาชั้นเรียนพร้อมเครื่องมือขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้คนรุ่นใหม่เร่ิมต้นการเดินทางสร้างความเปลี่ยนแปลง หากคุณสนใจเราอยากชวนคุณมาเรียนรู้ร่วมกัน ให้โอกาสตัวเองได้ลองเร่ิมก้าวแรกกับห้องเรียน (Classroom) ที่จะชวนคุณมาร่วมกันหาและพัฒนาไอเดียของตัวเอง  

ห้องเรียนนี้มีแค่ 'ตัว' กับ 'หัวใจ' ก็สามารถเดินเข้ามาเรียนรู้ และหาคำตอบไปด้วยกัน!

รายละเอียดห้องเรียน 
1.Classroom A: Passion and Idea 

คาบเรียนวันพุธช่วงค่ำ (18.00-21.00 น.) ที่จะชวนคุณมาพัฒนาและคิดหาไอเดียจากการเริ่มต้นด้วยความสนใจของตัวเอง โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

 • Changemaking concept: รู้จักแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ‘เพราะเป็นคนธรรมดาถึงทำได้’
 • How to start your social project: เรียนรู้ก้าวแรกของการทำโครงการเพื่อสังคม
 • Change starts with you: ตั้งต้นที่ตัวเอง 
 • Tools for Empathize Stakeholder: เรียนรู้เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการทำความเข้าใจปัญหา

Class นี้เหมาะกับใคร

 • คนที่สนใจอยากปั้นไอเดียเพื่อทำโปรเจกต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Project) หรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
 • คนที่มีไอเดียแก้ปัญหาจำนวนมากแต่ไม่รู้จะเลือกทำไอเดียไหน หรืออยากพัฒนาไอเดียให้ดียิ่งขึ้น
 • คนที่มีโปรเจกต์เพื่อสังคมในฝัน อยากมาหาเพื่อนร่วมทีมที่มีใจคล้ายกัน

2. Classroom B: Passion and Idea & Problem insights
คาบเรียนวันเสาร์ช่วงบ่าย (13.00-17.00 น.) ชั้นเรียนนี้นอกจากจะพัฒนาและคิดหาไอเดียจากการเริ่มต้นด้วยความสนใจของตัวเราเองแล้ว ตลอดทั้งปี  School of Changemakers อยากชวนคุณมาทำความรู้จัก ลงลึกกับประเด็นปัญหาสังคมเหล่านี้ ได้แก่
1. ปัญหาเด็กนอกระบบ (Out of school children)
2. ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน (Teen pregnancy)  

โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

 • Problem Insights: ข้อมูลเชิงลึกของปัญหาที่ทำให้เห็น ‘โอกาสในการแก้ไข’
 • Changemaking concept: รู้จักแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ‘เพราะเป็นคนธรรมดาถึงทำได้’
 • How to start your social project: เรียนรู้ก้าวแรกของการทำโครงการเพื่อสังคม
 • Change starts with you: ตั้งต้นที่ตัวเอง 
 • Tools for Empathize Stakeholder: เรียนรู้เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการทำความเข้าใจปัญหา

Class นี้เหมาะกับใคร

 • คนที่สนใจอยากปั้นไอเดียเพื่อทำโปรเจกต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Project) หรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
 • คนที่มีไอเดียแก้ปัญหาจำนวนมากแต่ไม่รู้จะเลือกทำไอเดียไหน หรืออยากพัฒนาไอเดียให้ดียิ่งขึ้น
 • คนที่มีโปรเจกต์เพื่อสังคมในฝัน อยากมาหาเพื่อนร่วมทีมที่มีใจคล้ายกัน 
 • คนที่สนใจประเด็นปัญหาสังคม เรื่องปัญหาเด็กนอกระบบ (Out of school children) และปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน (Teen pregnancy) 

หากมีชั้นเรียนในใจกันแล้ว เลือกวันที่พร้อมเข้าเรียนและกดลิงก์จากตารางด้านล่างนี้เพื่อสมัครเข้าร่วมได้เลย! 

Classroom A#1: Passion and Idea 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00-21.00 น.

Classroom B#1: Passion and Idea & Problem insights:  Out of school children
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น.

Classroom A#2: Passion and Idea
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00-21.00 น.

Classroom B#2: Passion and Idea & Problem insights: Teen Pregnancy
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ 
* รับจำนวน 30 ท่านต่อชั้นเรียนเท่านั้น
* มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 200 บาทต่อท่าน เพื่อสนับสนุนค่าอาหารว่างและสถานที่
* หากต้องการสอบถามหรือแจ้งเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่ fah@schoolofchangemakers.com

UPDATE