events

Talk | Changemaking as Healing การทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด


Changemaking as Healing การทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด

แนวทางการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นมากกว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ เครื่องมือ และโอกาสการมีส่วนร่วมในการตั้งระบบการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการสังคม กรณีศึกษากลุ่มลูกเหรียง องค์กรเยาวชนที่เติบโตมาด้วยตัวเองในชายแดนใต้


วิทยากร

คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ อโชก้าเฟลโลว์ด้านการศึกษากับเยาวชน ผู้นำเสนอวิธีการหยุดวัฎจักรแห่งความรุนแรงในชายแดนใต้ โดยเสริมศักยภาพให้เยาวชนผู้กำพร้าจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองได้กลายมาเป็นผู้เรียกร้องสันติภาพ และนำเสนอเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้เยาวชนที่กำพร้าจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองได้จัดการภาวะทางอารมณ์และมีทักษะความเป็นผู้นำ ส่งผลให้เยาวชนสามารถหลุดพ้นการตีตราตนเองเป็นเพียงผู้เสียหายที่ไม่มีปากเสียงและความต้องการแก้แค้น


รับสมัครผู้เข้าร่วม 

25 คน

สถานะกิจกรรม:
1
id old content:
30
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below