events

สมัครเข้าร่วมโครงการ Active Citizen Plus in KKU


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิอโชก้า ชวนเหล่านักศึกษามข.ทุกชั้นปี ที่สนใจริเริ่มและลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตัวเอง
สมัครเข้าร่วมในโครงการ Active Citizen
Plus in KKU ที่วิทยาลัยฯและอโชก้าพร้อมจะสนับสนุนให้แก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย
เพื่อคุณและเพื่อนจะได้ฝึกทักษะการประกอบการสังคม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไปพร้อมกับการทำงานเป็นทีม
ก่อนที่จะเรียนจบไปเป็นพลเมืองสำคัญที่จะคอยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงชุมชนได้จริง


สนใจรีบชวนเพื่อนมารวมแก๊ง ทีมละ 2-3 คน
เพื่อสมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปค้นหาและพัฒนาไอเดีย ที่จะใช้แก้ไขปัญหา ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ หลังจากนั้นหากทีมใดอยากนำไอเดียที่ได้ไปทดลองลุยทำจริง
เราก็พร้อมสนับสนุนด้วยเงินทุนตั้งต้นทีมละ 25,000 – 50,000 บาท
พร้อมโค้ชคอยให้คําแนะนําตลอดโครงการ
รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนรายเดือนและเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน


เปิดรับสมัคร สำหรับ นศ.มข. ทุกชั้นปี 

สนใจสมัครเข้ามาเป็นทีมได้ที่ http://goo.gl/forms/WY6pj39xKm

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 นี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูล ที่พี่ต๋อง [email protected] หรือ โทร
084-470-3102


กำหนดการ

 • 6 กุมภาพันธ์ 2558 : ปิดรับสมัคร
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 : ประกาศผล
 • 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 : เวิร์คช็อปค้นหาและพัฒนาไอเดีย
 • 31 มีนาคม 2558 : กำหนดส่งโครงการที่ต้องการรับทุน
 • 18 เมษายน 2558 : พิจารณาและให้คำแนะนำโครงการ
 • 19 เมษายน 2558 : ปฐมนิเทศโครงการแก่นักศึกษา
 • 30 เมษายน 2558 : เซ็นสัญญารับทุนโครงการ
 • พฤษภาคม 2558
  – ตุลาคม 2558 : ดำเนินโครงการ ( มีกิจกรรม follow
  up และ community building เดือนละ 1 ครั้ง )
 • 28 พฤศจิกายน 2558 : ประเมินผลโครงการ
 • 29 พฤศจิกายน 2558 : แสดงผลงานและปิดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.schoolofchangemakers.com/project/activeinkku

สถานะกิจกรรม:
1
id old content:
103
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below