events

ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 3


ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนครู ครูประจำหนึ่งคนของโรงเรียนบางแห่งอาจต้องวิ่งวุ่นเวียนสอนหลายชั้นในเวลาเดียวกัน เด็กๆก็ไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่

อาสาสมัคร เป็นกลไกหนึ่งค่ะ ที่สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา สามารถไปช่วยคุณครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ หรือช่วยเสริมทางด้านวิชาการในส่วนที่โรงเรียนยังขาดแคลน

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา จึงเปิดรับสมัคร ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 3 ที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ โดยมองหา ผู้มีจิตใจรักการเรียนรู้ และสนใจเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ มีใจที่เปิดกว้างอยากมีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ มีเวลาให้กับโครงการ 4 เดือนในการขึ้นไปสอนเด็กๆบนดอยสูง ไม่ต้องจบครูโดยตรงก็ได้ค่ะ

สมัครมาได้ถึงวันที่ 15 เมษายนนี้
ปฏิบัติงาน 8 มิถุนายน 2558 – 2 ตุลาคม 2558

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://www.volunteerspirit.org/event/8347

สถานะกิจกรรม:
1
id old content:
165
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below