events

Making More Health : BOOT CAMP!!!


Making More Health Thailand : Boot Camp

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิอโชก้า จัดค่ายชวนทีมคนรุ่นใหม่ 17-24 ปี ค้นหาและพัฒนาไอเดียให้บรรเจิด สร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้ ด้วยการแนะนำเครื่องมือด้านการประกอบการสังคมดีๆ ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการตลอด 2 วัน จากกระบวนการของอโชก้าเองและแขกรับเชิญสุดพิเศษ พร้อมโอกาสด้านเงินทุนรวมกว่า 500,000 บาท สนับสนุนการริเริ่มและลงมือโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

ค่ายจะเกิดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 เวลา 8.30-17.30 น. ณ MaD: Hub for Social Change เอกมัย ซอย 4 พิเศษ! สำหรับทีมคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถเบิกค่าที่พักได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อทีม สำหรับ 10 ทีม กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เปิดรับจำนวน 30 คนเท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17-24 ปี มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 2-3 คน
 • สนใจอยากจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
 • สนใจริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเอง
 • เปิดใจและพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน
 • ไม่จำเป็นจะต้องมีไอเดีย หรือ ประสบการณ์มาก่อน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากค่าย

 • แรงบันดาลใจดีๆ ผ่านกรณีศึกษาเกี่ยวการการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม (Changemaking)
 • เครื่องมือในการค้นหาไอเดีย Dream it Do it
 • เครื่องมือในการสำรวจและค้นหาสาเหตุของปัญหาสังคม
 • เครื่องมือพัฒนาต่อยอดไอเดียให้สร้างสรรค์
 • เครื่องมือการตั้งเป้าหมายและวางแผน
 • คู่มือในการริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 • สาระและหลักการสำคัญจาก Guest Speakers

วิธีการสมัคร

กดปุ่ม join ขวาบนของหน้าเพจนี้ (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน เปิดรับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น 1 ทีมเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 3 คน)

สอบถามข้อมูล

[email protected] หรือ โทร 09 3952 2939


Guest Speakers

คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์

รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)

คุณวิริยา วิจิตรวาทการ

ผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรี สาขา Global Studies and Social Entrepreneurship, School of Global Studies (GSSE), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Impact Director ของ ศูนย์นวัตกรรมสังคม G-Lab ศิษย์เก่า Stanford Design Institute (d.school) และเคยทำงานที่ IDEO.org ที่ใช้กระบวนการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม

คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง ผูกปิ่นโตข้าว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Branding อโชก้าเรียนเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ Helpdesk ให้คำแนะนำแก่คนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

คุณสุทธิชัย บุญประสพ

ผู้ก่อตั้ง Winphysics.com เคยผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการประกอบการสังคมที่อโชก้าจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Climate Cool และ Idea to Innovation Project ทั้งยังผ่านการประกวดและได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Banpu จัดโดย ChangeFusion

แผนที่

สถานะกิจกรรม:
1
question 1:
ชื่อทีม
question 2:
อายุ
question 3:
สถานที่เรียนหรือที่ทำงาน
question 4:
ปัญหาสุขภาพที่สนใจ
question 5:
ทำไมถึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
id old content:
256
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below