events

ใบสมัคร Coach for Change


มูลนิธิอโชก้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโปรแกรม Coach for Change ขึ้นภายใต้โครงการระบบสนับสนุน Active Citizen เพื่อตอบโจทย์การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการพัฒนาทักษะและขยายศักยภาพโค้ชทั้งด้านทักษะความรู้ เครื่องมือ และประสบการณ์ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์การโค้ช และผู้ที่อยากตั้งระบบสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยของตนเอง

นอกจากจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชแล้ว ยังมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโค้ชจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วย

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

I. Outreach รับสมัครผู้ที่สนใจ ภายใน 25 ก.ย.58

II. Orientation & Coach Training ต.ค. – ธ.ค.58 (3เดือน)

III. On The Job Coaching ม.ค. – เม.ย. 59 (4เดือน)

IV. Next Step พ.ค. – ส.ค.59 (4เดือน)

*ดูตารางวันจัดกิจกรรมโดยละเอียดได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/project/144/Co…


คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณา

  • เป็นโค้ชของภาคีในเครือข่ายโครงการ Active Citizen หรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ที่สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาระบบสนับสนุนในพื้นที่หรือหน่วยงานของตนเอง
  • เชื่อในพลังและศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
  • พร้อมเปิดรับความเห็นต่าง และเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่
  • สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตลอดโครงการ

*รับสมัครผู้เข้าร่วม 40 คน จำกัดหน่วยงานละไม่เกิน 3 คน


วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครออนไลน์โดยกดปุ่ม join ด้านขวาบนของหน้าเพจนี้ ปิดรับสมัครวันที่ 25 ก.ย. 2558

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี่ผ่านการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 30 ก.ย. 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ โทร 084 7599574

สถานะกิจกรรม:
1
question 1:
กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล ของคุณ

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

question 2:
คุณสมัครเข้าร่วม Coach for Change จากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยใด
question 3:
เหตุผลที่คุณสมัครเข้าโปรแกรม Coach for Change
question 4:
คุณมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนเยาวชน/นักศึกษา อย่างไร

(กรุณาอธิบายลักษณะการทำงาน ความท้าทาย สิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาหรือข้อสังเกตที่พบ)

question 5:
ความคาดหวังเมื่อจบโปรแกรม Coach for Change

(กรุณาระบุความคาดหวังที่ต้องการ เช่น ทักษะ เครือข่าย ฯลฯ)

id old content:
261
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below