events

iCARE Monthly Meeting ประจำเดือนพฤษภาคม


สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ iCARE Awards 2016 ทุกทีม

นัดประชุมอัพเดทประจำเดือนพฤษภาคมนี้ จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 27  พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

สถานที่: Growth Cafe ชั้น 2 ลิโด สยามสแควร์

ขอให้สมาชิกแต่ละทีม ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม กด Join กิจกรรมที่มุมบนขวาด้วยค่ะ

กำหนดการเบื้องต้น

    • Check-in
    • Project Update

สำคัญมาก!!!

ในช่วงบ่าย จะมีกิจกรรม Afterschool  ในหัวข้อ Social Impact Assessment (SIA) โดย Workshop นี้ จะแบ่งออกเป็น 2 session ต่อเนื่องกัน เดือนพ.ค. และ มิ.ย. อยากให้น้องๆ ส่งตัวแทนที่เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 เดือน เนื่องจาก SIA เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำสำคัญของการทำโปรเจกต์เพื่อสังคมค่ะ

พ.ค. : Social Impact Assessment Session 1 : วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Impact Value Chain) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่เราทำ  (13.30 – 17.30 น.)

กดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

มิ.ย. :  Social Impact Assessment Session 2 : Stakeholder Feedback Planing  การเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลกระทบทางสังคมของโครงการ

ขอให้น้องๆ ทุกคนมาตรงเวลา แล้วพบกันค่ะ

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below