events

HelpDesk 86 – Branding


HelpDesk Branding

ทุกครั้งที่คุณพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดี มีการส่งมอบคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายที่วางแผนมาอย่างดีแล้ว แต่บางครั้งกิจการนั้นๆ ก็ยังไม่ติดตลาด เช่นเดียวกันกับโครงการและกิจการเพื่อสังคมที่กำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกัน เพราะยังมีกิจการอีกมากที่ยังขาดการสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะที่ทำให้ผู้คนในวงกว้างสามารถจดจำได้

Branding จึงถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างกิจการ เพราะการทำ Branding ที่ดี ย่อมจะเป็นแต้มต่อ ที่ทำให้เราเป็นที่รับรู้ เป็นที่รู้จัก มีจุดยืนที่มั่นคง และสร้างความแตกต่างให้กับตลาด ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคมได้

School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม HelpDesk หัวข้อ Branding ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ Changemakers เข้ารับการปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ โดยมีคุณบี๋ ปรารถนา จริยวิลาศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding เป็นผู้ให้คำปรึกษา

พบกันวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00-16.00 น. ณ School of Changemakers Office (QiSS Mall ชั้น 2)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • เป็นผู้ก่อตั้ง หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือองค์กร กิจการเพื่อสังคม 
 • เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Penguin Incubation
 • สนใจพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 • เข้าขอคำปรึกษาได้จำนวน 1-2 คน เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
 • โครงการที่เคยเข้าร่วมมีอัพเดทความคืบหน้าเพื่อเข้าปรึกษาในครั้งต่อไป

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • โดยกดปุ่ม “เข้าร่วมกิจกรรม” พร้อมตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วม ด้านขวาบนของเว็บเพจนี้ ภายในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคมนี้เท่านั้น
 • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
 • ทีมงานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] หรือ 087-4932091

แผนที่

https://goo.gl/maps/tqS9kqQc2vE2

สถานะกิจกรรม:
2
question 1:
1. โปรดกรอกชื่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการขอคำปรึกษา และอธิบายหรือเล่าถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ?
question 2:
2. อธิบายความหมายของ Branding ที่คุณเข้าใจมาพอสังเขป
question 3:
3. Branding จะช่วยพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของคุณในเรื่องใดได้บ้าง?
question 4:
4. ปัญหาและความท้าทายที่พบของโครงการ โดยเฉพาะด้าน Branding หรือ ด้านอื่นๆ มีอะไรบ้าง?
question 5:
5. ความคาดหวังในการเข้าร่วมครั้งนี้คือ?
0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below