events

After School #29 – Stakeholder Management for Social Change


After Schoo #29 – Stakeholder Management for Social Change

ปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งของการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการคนและองค์กรทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ เพราะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในช่วงเริ่มต้นนั้นมักจะมีประสบการณ์ เงินทุน ทีมงานและทรัพยากรไม่มากนัก จำเป็นต้องพึ่งพาและสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงตามความสน และในขณะเดียวกันผู้ริเริ่มโครงการฯ จำเป็นต้องส่งมอบคุณค่าหรือตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มคนหรือภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้ได้ด้วย บริหารจัดการให้เกิดความพึ่งพอใจเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต

School of Changemakers จึงอยากชวน นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป และสมาชิกในโครงการ Penguin Incubation ได้เข้าร่วมวงพูดคุยนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ซึ่งในงาน After School #29 ในหัวข้อ Stakeholder Management ได้รับเกียรติจาก คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ก่อตั้ง The Guidelight และ คุณวริศรุตา ไม้สังข์ ผู้ก่อตั้ง Heartist มาเป็นผู้ตั้งต้นชวนคุยผ่านประสบการณ์การทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม 

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

วัน เวลา และ สถานที่

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ณ​ ออฟฟิศ School of Changemakers, ห้าง Qiss mall ชั้น 2 ตึก A2 (ติดกับร้าน Hip hut cafe) แผนที่ http://bit.ly/Schoolmap

กำหนดการ

 • 18.00-18.30 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 18.30-18.45 : กล่าวเปิดงาน แจ้งวัตถุประสงค์ แนะนำตัว
 • 18.45 – 19.00 : Conversation Starters แขกรับเชิญแนะนำตัวและเล่าถึงกิจการเพื่อสังคม
 • 19.00 – 20.00 : Conversation Starters เล่าเกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการ Stakeholders ผ่านงานที่ทำ
 • 20.00 – 20.30 : ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและสอบถามกับ Conversation Starters
 • 20.30 – 21.00 : ปล่อยให้ Networking

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

 • สมาชิกทีมที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนจาก Penguin Incubation 2018
 • นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ หรือ อยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

* เปิดรับจำนวน 20 คนเท่านั้นสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน

* ค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อท่าน สามารถหยอดกล่องหน้างาน ช่วยค่าสถานที่และอาหารเบรคค่ะ***

วิธีสมัคร

 • Sign in/ Sign up เข้าใช้เว็บไซต์ school of changemakers
 • เข้ามายัง Event นี้ แล้วกดปุ่ม “เข้าร่วมกิจกรรม” ด้านขวาบนและตอบแบบสอบถามให้ครบ
 • ทีมงานแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้งทางอีเมล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[email protected]

สถานะกิจกรรม:
1
question 1:
โปรดกรอกชื่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของคุณ (หากไม่มีโปรดระบุ “ไม่มี”)
question 2:
ชื่อองค์กรที่คุณทำงาน หรือ สถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่
question 3:
ทำไมคุณถึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
question 4:
คุณคิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
question 5:
ความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ
0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below