events

School of Changemakers เปิดรับสมัคร ‘Insight Tanks Supporter’


จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักเปลี่ยนเเปลงของ School of Changemakers พบว่า ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการทำโครงการเพื่อสังคม คือการตั้งคำถามให้ถูกต้องในตอนเริ่ม และทำความเข้าใจปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง Insight ที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ดังนั้นการมีผู้ที่เข้าใจกระบวนการนี้มาช่วยให้สะท้อนความคิดเห็นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักเปลี่ยนเเปลงสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ School of Changemakers จะเปิด Insight Tanks ภายใต้ธีม ‘Co-creating the new normal’  ซึ่งเป็น Online Learning Platform ให้คนที่สนใจมาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก (www.insighttanks.com) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์เริ่มตั้งแต่ 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีประเด็นความท้าทายที่เราอยากชวนมาสำรวจไปพร้อมกัน 4 หัวข้อหลักได้แก่ มองอนาคตกับ COVID-19, เด็กไม่ได้เข้าเรียน, เด็กออกจากระบบกลางคัน และ เด็กไม่ได้เรียนต่อ ม.ปลายและอุดมศึกษา

ในกระบวนการเรียนรู้นี้ School of Changemakers เปิดรับสมัคร ‘Insight Volunteer’ และ  ‘Coach’ ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือ Insight Tools อย่างลึกซึ้ง เพื่อสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Track 1 : Insight Volunteer – เหมาะกับคนที่อยากฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือในการหา Insight อย่างเข้มข้น มีเวลาว่างต่อสัปดาห์ที่แน่นอน  ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็นการบ้านของผู้เข้าเรียนในโครงการ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์  

Track 2 : Coach – เหมาะสำหรับคนที่สนใจอยากสนับสนุนว่าที่นักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความตั้งใจจริง อยากเห็นผลกระทบทางสังคม  และขั้นตอนการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมตั้งแต่เริ่มต้น เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาส ชอบพัฒนาคน ทำหน้าที่รับฟัง และช่วยถามสะท้อนให้ผู้เข้าเรียนในโครงการทำความเข้าใจปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง Insight นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้ ใช้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. อายุระหว่าง 25 – 40 ปี (หากอายุไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด แต่มีความสนใจ สามารถกรอกใบสมัครมาก่อนได้ค่ะ)
  2. สนใจที่จะเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Insight Tools)
  3. เชื่อในพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
  4. สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเริ่มและลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมเปิดรับความเห็นต่าง และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
  5. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
  6. สามารถจัดสรรเวลาว่างมาโค้ชผู้เข้าร่วม หรือให้ความคิดเห็นการบ้านในโครงการได้สัปดาห์ละประมาณ 3 ชั่วโมง 
  7. เคยผ่านการฝึกอบรมทักษะการโค้ช (เฉพาะ Track2: Coach)

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรร

Insight Volunteer
1. อบรมออนไลน์เครื่องการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง 
วันที่ 2, 9, 10 พฤษภาคม 2563 ครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้ง
2. On The Job
ทำการให้ความคิดเห็นการบ้านในโครงการ Insight Tanks (อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ระหว่างวันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม  – 4 กรกฎาคม 2563

3.  เข้าร่วมประชุมอัพเดท
อัพเดทความคืบหน้าของทีม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนทีมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์วันที่ 26 พฤษภาคม และ  2, 9, 16, 23, 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 – 19.30 น.
4. ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
Coach
1. อบรมออนไลน์เครื่องการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง 
วันที่ 2, 9, 10 พฤษภาคม 2563 ครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้ง
2. On The Job
ทำการโค้ช อัพเดทติดตามผล และช่วยเหลือในการสังเคราะห์ข้อมูลของของทีมที่ดูแลผ่านทางออนไลน์ (อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งโค้ช 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 5 คน) วันที่ 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2563
3.  เข้าร่วมประชุมอัพเดท
อัพเดทความคืบหน้าของทีม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนทีมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์วันที่ 21, 29 พฤษภาคม และ 4, 11, 18, 24 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 – 19.30 น.
4. ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่: https://forms.gle/ENWghu4pSLtreenx88
ปิดรับสมัคร : 26 เมษายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือก (ทางอีเมล์) : วันที่ 27 เมษายน 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม : มะนาว [email protected]

+1

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below