events

Insight Tanks 2020 : เรียนออนไลน์ทำความเข้าใจปัญหาสังคมเชิงลึก

17 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563 • น.Co-creating the new normal

บทเรียนออนไลน์ 6 สัปดาห์ สำหรับนักสำรวจ (Explorer) คนที่สนใจอยากเรียนรู้กระบวนการ เครื่องมือ และ นักลงมือทำ(Doer) คนที่อยากลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาสังคม หรือทำอยู่แล้ว มาร่วมกันทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก เพื่อนำ Insight มาออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ School of Changemakers อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมมองปัญหาในระยะกลาง-ยาวไปด้วยกัน ประเด็นความท้าทายที่เราอยากชวนทุกคนมาสำรวจ คือ การมองอนาคตกับ Covid-19 ว่ามีประเด็นปัญหาอะไรอีกบ้างที่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคมเข้าไปช่วย แก้ไข พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้เข้าสู่ “ความปกติ” ใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของเราทุกคนที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่บ้าน การเรียนทางไกล และการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม  และยังมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องการนวัตกรรมเร่งด่วนอีก 3 กลุ่มได้แก่
เด็กเล็กไม่ได้เข้าเรียน
เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน
เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อในระดับสูง

เรียนอะไร?
บทเรียน 6 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย

เหมาะกับใคร?
การเรียนรู้ใน Insight Tanks ผู้ที่สนใจสามารถสมัครตามความสนใจของตนเองได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 Tracks

Track 1
นักสำรวจ (Explorer)
Track 2
นักลงมือทำ (Doer)
เหมาะกับใครคนที่อยากเรียนรู้กระบวนการหา Insight
อยากฝึกทักษะ Empathy / Critical Thinking
คนที่อยากเรียนรู้แต่ไม่มีเวลา
คนที่อยากแก้ไขปัญหาสังคม ริเริ่มทำ
โครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โดยเริ่มต้น
ตั้งคำถามที่ถูกต้องก่อนลงมือแก้ปัญหา
ให้เห็น​โอกาสและ Insight เพื่อนำไปพัฒนาไอเดียต่อ
คนที่มีความตั้งใจจริง อยากเริ่มลงมือทำ

เป้าหมายการเรียนรู้เน้นฝึกทักษะ เรียนรู้กระบวนการ
ฝึกทักษะและเรียนรู้กระบวนการ +
ได้ Insight ไปใช้พัฒนาไอเดียต่อ
ตัวชี้วัดการเรียนจบส่งการบ้านครบ
(ภายใน 27 มิถุนายน 2563)
ส่งการบ้านครบและตรงเวลา
(ทุกสัปดาห์)
สิ่งที่จะได้รับ

เอกสารประกอบการเรียนส่งถึงบ้าน
ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ
เอกสารประกอบการเรียนส่งถึงบ้าน
ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ
การส่งการบ้านส่งเมื่อไหร่ก็ได้
(ภายใน 27 มิถุนายน 2563)
ส่งทุกสัปดาห์
(ภายในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์)
การตรวจการบ้านได้รับ Feedback ไม่เกิน 7 วันหลังส่งได้รับ Feedback ภายใน 2 วัน หลังจากส่งการบ้าน
โค้ชประจำตัวไม่มีมี
(มีหน้าที่คอยตั้งคำถาม สะท้อน ตอบข้อสงสัยต่างๆ
เพื่อให้ได้ Insight)
ค่าใช้จ่าย300 บาท ต่อคนฟรี เก็บมัดจำ 1000 บาท
(คืนเต็มจำนวนหลังจากเรียนจบ
หากไม่ส่งการบ้านตามกำหนด
จะถูกย้ายไป Explorer ทันที )
ระบบสนับสนุนอื่นๆไม่มี
(ยกเว้นเรียนจบคอร์สและอยากเริ่มต้น
ทำโครงการ/กิจการ จะได้รับการพิจารณา
ระบบสนับสนุนต่างๆ เช่นเดียวกับ Doer)
1. ประชุมออนไลน์ระหว่างโค้ชและกลุ่มคนที่
สนใจปัญหาใกล้กันเพื่อให้คำปรึกษา
และแลกเปลี่ยนข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. หลังจากเรียนจบ หากอยากลงมือทำจริง
มีทุนตั้งต้นให้ทดลองทำ Prototype
5,000-20,000 บาท/ทีม จำนวน 20 ทีม
3. ที่ปรึกษาเฉพาะทาง
(Social Model/Branding/Marketing/Tech etc.)
4. เครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลง อื่นๆ
5. การเข้าถึงแหล่งทุน ต่างๆ

สมัครอย่างไร?
สมัครได้แล้ววันนี้ – 8 พฤษภาคม 2563
เริ่มเรียน 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2563 (6 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักสำรวจ ​Exploerer : 300 บาท
ค่ามัดจำสำหรับนักลงมือทำ Doer : 1000 บาท (คืนหลังจากเรียนจบตามเงื่อนไข)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://insighttanks.com/
รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส : https://insighttanks.com/about-course/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [email protected] หรือ FB messenger http://m.me/schoolofchangemakers

+1

ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below