events

Helpdesk Branding 2020


ในการดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม แม้มีไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว บางครั้งโครงการของเราก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ติดตลาด อาจเพราะยังขาดการสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะที่ทำให้ผู้คนในวงกว้างสามารถจดจำได้

Branding จึงถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การมีแบรนด์ที่ดีย่อมจะเป็นแต้มต่อ ที่ทำให้เราเป็นที่รับรู้ เป็นที่รู้จัก มีจุดยืนที่มั่นคงและสร้างความแตกต่างให้กับตลาด ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคมได้

School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม Helpdesk หัวข้อ Branding ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ Changemakers เข้ารับการปรึกษา เรื่องการสร้างแบรนด์ โดยมี คุณบี๋ ปรารถนา จริยวิลาศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding เป็นผู้ให้คำปรึกษา

Helpdesk นี้เหมาะกับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ ..

 • ผ่านการทำ Prototype มาระยะหนึ่ง และมีความต้องการสร้างแบรนด์
 • ต้องการค้นหา Big Why? ของการทำโครงการฯ หรือกิจการเพื่อสังคม
 • การมีแบรนด์ จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้โครงการฯ หรือกิจการเพื่อสังคม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม สนใจพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้ 

ตารางกิจกรรม Helpdesk Branding

 • วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
 • กิจกรรมจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ณ ออฟฟิศ School of Changemakers
 • กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม ล่วงหน้า 5 วัน
 • ทีมงานอาจมีการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] หรือ 065-5989364

0

ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below