events

Helpdesk Social Model 2020


โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เป็นหลักของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หากคุณมีความตั้งใจอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นจริง หรือดำเนินโครงการฯ อยู่ในช่วงการทำ Prototyping สักระยะแต่ผลกระทบทางสังคมกลับยังไม่ชัดเจน สิ่งหนึ่งที่เราอยากชวนลองพิจารณา คือ การพัฒนาหรือปรังปรุงโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนจะต่อยอดขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนต่อไป

School of Changemakers จึงได้จัดกิจกรรม HelpDesk ด้าน Social Model ขึ้น โดยมี คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะและพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมกว่า 15 ปี พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ และคำแนะนำที่คุณจะได้แนวทางหรือคำถามนำช่วยพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น

Helpdesk นี้เหมาะกับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ …

 • มี Problem Insight และตั้งสมมติฐานการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) เป็นของตนเองแล้ว 
 • ต้องการสร้างหรือพัฒนาโมเดลทางสังคมเฉพาะสำหรับโครงการฯ หรือกิจการเพื่อสังคม
 • ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการปรึกษา และสนใจพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้

ตารางกิจกรรม Helpdesk Social Model

 • 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00-20.00 น.
 • 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
 • กิจกรรมจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี ณ ออฟฟิศ School of Changemakers
 • กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม ล่วงหน้า 5 วัน
 • ทีมงานอาจมีการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] หรือ 065-5989364
0

ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below