events

Young ChangeMakers program เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการ


YCM Banner

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี ที่มีความสนใจอยากทำโปรเจกต์เพื่อสังคม แต่มีเวลาจำกัดและขาดความรู้ในการบริหารจัดการโปรเจกต์ มาร่วมตั้งต้นทำโปรเจกต์ และเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการในโครงการ ซึ่งแต่ละคนจะได้เรียนรู้การสวมบทบาทในการประชุมทีมที่แตกต่างไปในแต่ละครั้ง เป็นระยะเวลา 12  สัปดาห์ 

ที่มาโครงการ

จากการสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม พบว่าหนึ่งในปัญหาของเยาวชนที่สนใจทำโปรเจกต์เพื่อสังคม ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร รวมถึงเวลาที่มีน้อยเนื่องจากภาระในการเรียนและชีวิตส่วนตัว และการขาดทักษะในการจัดการทีม ส่งผลให้ไม่ได้เริ่มทำ หรือ ต้องล้มเลิกไประหว่าง

โปรแกรมนี้จึงออกแบบระบบสนับสนุนออนไลน์ที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการทำโปรเจกต์ในหัวข้อที่ตัวเองสนใจ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ไปพร้อมๆกัน ในเวลาที่มีจำกัด  ซึ่งดำเนินงานโดย SCHOOL OF CHANGEMAKERS และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ระบบสนับสนุนในโครงการประกอบไปด้วย

  1. คอร์สเรียนออนไลน์
  2. ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำ
  3. เงินทุนไม่เกิน 5,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

  1. ได้เรียนรู้กระบวนการการทำโปรเจกต์และทักษะการทำงานเป็นทีม
  2. เกียรติบัตร และพอร์ตงาน

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  • เยาวชนอายุ 15 – 18 ปี รวมทีมที่มีสมาชิก 3-6 คน
  • ต้องการเรียนรู้การริเริ่มโปรเจกต์เพื่อสังคม
  • มีเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในการลงมือและพัฒนาโปรเจกต์
  • สนใจลงมือแก้ไขปัญหาสังคม
  • สามารถวางมัดจำคนละ 100 บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อจบโครงการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

10 – 31 สิงหาคม                         เปิดรับสมัคร
6 กันยายน                                  ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกผ่านทาง FACEBOOK: SCHOOL OF CHANGEMAKERS
19 กันยายน                                ปฐมนิเทศ ผ่านทาง ZOOM
19 กันยายน – 30 ตุลาคม           พัฒนาโปรเจกต์
31 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน       ลงมือทำตามแผนที่วางไว้
28 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม    สรุปและประเมินผลการทำงาน
18 ธันวาคม                                ปิดโครงการ ผ่านทาง ZOOM

หัวข้อการเรียนรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูเนื้อหาการเรียนรู้จากลิงก์ที่โครงการจะส่งไปให้หลังจากได้รับยืนยันการเข้าร่วมและโอนเงินมัดจำ สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ในช่วงสองสัปดาห์  โดยจะมีทั้งหมด 6 หัวข้อตามตารางด้านล่าง 

หมายเหตุ: อาจจะมีการให้ปรับแก้การบ้าน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งการบ้านกลับเข้ามาใหม่ภายในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไปหลังได้รับฟีดแบค


สมัครได้ที่ลิงก์: https://forms.gle/RbLhSWSHqoTvt4SB8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: [email protected] (มะนาว)


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below