events

[Afterschool] Talk & Workshop กิจกรรมสำหรับผู้ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลง


9-10 ตุลาคม 2564 ชวนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้าร่วมกิจกรรม Afterschool จาก School of Changemakers โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้!

เสาร์. 9 ตุลา 64 เวลา 13:00-14:00

[CM experience] User Journey to Idea for Change!

วงเสวนา (Talk) แชร์ประสบการณ์และพูดคุยถึงวิธีใช้ User Journey ในการตั้งต้นไอเดียแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

อา. 10 ตุลา 64 เวลา 13:00-15:00

[CM Tool] Collaborative Communication Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรียนรู้หลักการสื่อสารให้ตรงจุด เพื่อโปรโมทโครงการ หาคนสนับสนุน และระดมทุน และตัวอย่างการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

เสาร์. 9 ตุลา 64 เวลา 13:00-14:00

[CM experience] User Journey to Idea for Change!

แชร์ประสบการณ์ใช้ User Journey ในการขึ้นไอเดียแก้ปัญหาสังคม

Outline

 • ปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กในประเทศไทย
 • ข้อมูลที่แตกต่างก่อน-หลังการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหาจริง
 • ตัวอย่างการสำรวจข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบ (User Journey)
 • ประเภทและการเก็บข้อมูลระหว่างการสำรวจ
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์ช่องว่าง โอกาสจากข้อมูลที่ลงไปสำรวจ
 • เล็งเป้าให้มั่นในปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน
 • Idea to prototype ออกแบบไอเดียต้นแบบเพื่อทดลองแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

ลูกทำได้คือใคร?

ลูกทำได้โปรเจกต์ที่ริเริ่มโดยคุณแม่ลูกสอง  ‘พี่แป๋ม ปรียสรณ์ อาศรัยราษฎร์’ ที่สนใจปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กโดยเฉพาะด้านสังคม อารมณ์และภาษา ในฐานะแม่พี่แป๋มพบว่าแม้พ่อแม่จะอยากเห็นลูกมีสุขภาพแข็งแรง ฉลาด และมีชีวิตที่ดีในอนาคต แต่ในชีวิตจริงเรามีหลายอย่างที่ต้องจัดการเช่นเรื่องการเงิน ชีวิตส่วนตัว จนอาจทำให้ไม่ได้สังเกตเห็นพัฒนาการของลูกได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

พี่แป๋มจึงสำรวจหาข้อมูลเพื่อออกแบบวิธีการช่วยเหลือเด็กด้านพัฒนาการทั้งทางออนไลน์และออนไซต์ ด้วยกรอบแนวคิดแบบ User Journey จนเกิดเป็น ‘ลูกทำได้’ แพลต์ฟอร์มที่เป็นผู้ช่วยลดความกังวลสงสัยของพ่อแม่ด้านพัฒนาการเด็ก

‘ลูกทำได้’ มุ่งหวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในครอบครัวที่มีความขาดแคลน ช่วยให้ทุกครอบครัวมีการเข้าถึงการประเมินพัฒนาการเด็กในเบื้องต้นได้อย่างเท่าเทียมกัน  เพราะการปูพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ

วัตถุประสงค์

 • เห็นตัวอย่างวิธีใช้ User Journey ในการหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อขึ้นไอเดีย
 • เห็นตัวอย่างการเลือกข้อมูลเชิงลึก (insight) ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของโครงการ
 • ส่งต่อข้อมูลเชิงลึก (insight) ในปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็ก

วิทยากร

ปรียสรณ์ อาศรัยราษฎร์ พี่แป๋ม บริษัท ลูกทำได้ จำกัด

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

 • นักเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระบบสนับสนุนของ School of Changemakers
 • นักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่สนใจปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้า
 • ผู้ที่สนใจใช้ User Journey เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact)
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วัน เวลา สถานที่

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00-14:00 กดเข้าร่วมได้ทาง Facebook Live Schoolofchangemakers 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[email protected]

อา. 10 ตุลา 64 เวลา 13:00-15:00

[CM Tool] Collaborative Communication Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรียนรู้หลักการสื่อสารให้ตรงจุด เพื่อโปรโมทโครงการ หาคนสนับสนุน และระดมทุน และตัวอย่างการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้หลักการสื่อสารให้ตรงจุด ด้วย เครื่องมือ SMCR
 • เข้าใจความสำคัญของการเก็บ feedback
 • เห็นตัวอย่างการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

พรจรรย์ ไกรวัฒนุสสรณ์ (พี่นุ้ย) ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

 • นักเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระบบสนับสนุนของ School of Changemakers
 • ผู้ที่เพิ่งเริ่มโปรเจกต์เพื่อสังคม และต้องการสื่อสารเพื่อโปรโมทกิจกรรมและหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้ที่มีกิจการหรือโปรเจกต์เพื่อสังคม และต้องการสื่อสารเพื่อหาผู้สนับสนุนโครงการ เช่น การระดมทุน

เงื่อนไขการเข้าร่วม 

 • Workshop นี้เปิดสำหรับผู้ที่สนใจการทำโครงการและกิจการเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดอายุ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่กำลังทำโครงการอยู่แล้วก่อนบุคคลทั่วไป
 • หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสที่ 7 ตุลาคม 2564 
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมและลิงก์ Zoom ทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

วัน เวลา สถานที่

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 ทาง ZOOM (ลิงก์ ZOOM จะถูกส่งให้ทางอีเมล)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ohr@schoolofchangemakers.com


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below