events

[Afterschool] โรงเรียนในฝันต้องมาจากฝันของใคร: เครื่องมือในการออกแบบห้องเรียน Dreams come tools

20 มีนาคม 2564 • 13:00 - 14:00 น.


,
, , ,
Afterschool-Mar

เด็กไทยทุก 100 คน มี 16 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กนอกระบบเหล่านี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน สาเหตุสำคัญ คือ การเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ one size fits all หรือ การเรียนรู้แบบสูตรสำเร็จทำให้เด็กจำนวนมากที่มีความแตกต่างหลากหลายได้รับความเจ็บปวดหรือมีอุปสรรคจากการเรียน พวกเขารู้สึกว่าการเรียนไม่สอดคล้องกับชีวิต ไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสังคม จึงตัดสินใจออกจากระบบไปทั้งที่ยังไม่มีเป้าหมาย 

กิจกรรม Afterschool จึงชวนนักเปลี่ยนแปลงที่ทำงานในประเด็นปัญหาดังกล่าว คลุกคลีกกับโรงเรียนและชุมชนมาเป็นระยะเวลาหลายปี มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันข้อมูล ปัญหาเชิงลึกจากการทำงานที่พวกเขาได้สัมผัสกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวในการสร้างโรงเรียนในฝัน นักเปลี่ยนแปลงกลุ่มนี้พบว่า การไม่ได้ค้นหาคำตอบของคำถามสำคัญที่ว่า  โรงเรียนในฝันต้องมาจากฝันของใคร ? และฝันของพวกเขาคืออะไร ? เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหา

เราจึงอยากเชิญชวนนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาร่วมกิจกรรม Afterschool ที่จะนำเสนอโอกาส ความเป็นไปได้ และวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน โดยทีม Octopus ทีมนักเปลี่ยนแปลงในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Dreams come tools ซึ่งเป็นโปรเจกต์ในโปรแกรม Penguin Village

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งต่อข้อมูลปัญหาเชิงลึก (Insights) วิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางการขยายผลกระทบจากคนทำงานจริงให้แก่นักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นปัญหาเด็กออกจากระบบกลางคัน
  2. เพื่อให้เห็นแนวทางและความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

วิทยากร

โดย ทีมนักวิจัยผู้ริเริ่มโปรเจกต์ Dreams come tools

  • ดร. กิตติ คงตุก
  • ดร. อัครา เมธาสุข
  • ดร. สิทธิกร จันทร์เจริญฤทธิ์
  • ดร. ชลิดา จูงพันธ์

วัน เวลา สถานที่

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-14:00 ทาง Facebook Live Schoolofchangemakers

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

  • นักเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระบบสนับสนุนโปรแกรม Penguin Village
  • นักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่สนใจปัญหาการศึกษา
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษา

*นักเปลี่ยนแปลงที่สนใจพูดคุยหลัง Live สามารถลงทะเบียนร่วมวงสนทนาพูดคุยหลังกิจกรรมได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[email protected]


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ