events

Changemakers Club 2022


Changemakers-Club

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เปิดพื้นที่ และจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นพื้นที่ พบปะและเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ โดยจะจัดทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนทุกเดือน 13-15.00 น.​ ที่ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 หรือ ผ่าน Zoom

 • เสาร์ 9 เมษายน 13-15.00 น.
  Sharing: เล่มไหนน่าอ่าน หากอยากเปลี่ยน (Reading for Change)
 • เสาร์ 14 พฤษภาคม 13-15.00 น.
  Sharing: เล่าประสบการณ์การแก้ปัญหาสังคมจากรุ่นสู่รุ่น (Solving Problems​ Across Generations)
 • เสาร์ 11 มิถุนายน 13-15.00 น.
  Workshop: อบรมการเป็นโค้ชสำหรับนักสร้างความเปลี่ยนแปลง (Coach4Change)
 • เสาร์ 9 กรกฎาคม 13-16.00 น.
  Workshop: มาร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้จากโรงพิมพ์ (From waste to worth)
 • เสาร์ 13 สิงหาคม 13-15.00 น.
  Event: ร่วมแชร์ไอเดียเพื่อแก้ปัญหา (Creative Idea for Change)
 • เสาร์​ 10 กันยายน 13-15.00 น.
  Event: ปฏิบัติการทดลองต้นแบบการแก้ปัญหา (Prototype Tryout)
 • เสาร์ 8 ตุลาคม 13-15.00 น.
  Workshop: อบรมการใช้ Social Media เพื่อเปลี่ยนแปลง (Social Media for Change)
 • เสาร์ 12 พฤศจิกายน 13-15.00 น.
  Workshop: แนะแนวการเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคม (Starting SE Toolkit)
 • เสาร์ 10 ธันวาคม 13-15.00 น.
  Event: วงคุยนักเปลี่ยนแปลง (Changemaker Showcase)

รายละเอียดกิจกรรม

เสาร์ 9 เมษายน 13-15.00 Sharing: เล่มไหนน่าอ่าน หากอยากเปลี่ยน (reading for change) ผู้ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งเจ้าของโปรเจกต์ กิจการเพื่อสังคม องค์กรและธุรกิจ จะมาแลกเปลี่ยนหนังสือดีๆ ที่เหมาะสำหรับคนสนใจแก้ปัญหาสังคมควรอ่าน
เสาร์ 14 พฤษภาคม 13-15.00 Sharing: เล่าประสบการณ์การแก้ปัญหาสังคมจากรุ่นสู่รุ่น (solving problems​ across generations)งานพบปะพูดคุยตัวแทนคนสามรุ่น (Babyboomer Gen x Gen y และ x)ที่กำลังแก้ปัญหาเดียวกัน ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีทำงาน และถอดหลักการ ความสำเร็จและวิธีเอาชนะอุปสรรคที่อาจจะเหมือนและต่างกัน ในแต่ละรุ่น 
เสาร์ 11 มิถุนายน 13-15.00 Workshop: อบรมการเป็นโค้ชสำหรับนักสร้างความเปลี่ยนแปลง (coach4change)การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชสำหรับนักเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น ที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจสำหรับผู้ที่สนใจเอาการโค้ช ไปใช้ในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการทำโปรเจกต์เพื่อสังคม  เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านโค้ช การเอาการโค้ชไปใช้เพื่อโค้ชโปรเจกต์เพื่อสังคม ทักษะการฟังและการถามเบื้องต้น  ซึ่งหลังการอบรม หากผู้เข้าร่วมสนใจ สามารถสมัครเป็นโค้ชอาสากับโปรแกรมต่างๆ (3-6 เดือน) เพื่อลงฝึกการโค้ชจริง
เสาร์ 9 กรกฎาคม 13-16.00 Workshop: มาร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้จากโรงพิมพ์ (From waste to worth)การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชวนคนมาร่วมออกไอเดียนำกระดาษแข็งที่เหลือจากการผลิตไปใช้ประโยชน์ พร้อมกับขึ้นตัวต้นแบบ และแนวทางการนำไปใช้ต่อ ต้นแบบที่เกิดจากกิจกรรมนี้ หากผู้เข้าร่วมสนใจจะนำไปทำจริง ทาง TK Park และ School of Changemakers ยินดีที่จะหาแนวทางในการสนับสนุนต่อไป
เสาร์ 13 สิงหาคม 13-15.00 Event: ร่วมแชร์ไอเดียเพื่อแก้ปัญหา (creative idea for change)กิจกรรมและ workshop ที่ชวนคนจากหลากหลายวงการ และอายุมาช่วยทีมที่มีโจทย์ปัญหาสังคม คิดไอเดียสร้างสรรค์​ และทำได้จริง เพื่อสนับสนุนทีมที่ได้ศึกษาปัญหา มีข้อมูลสถานการณ์ และมองเห็นโอกาสในแก้แล้ว ให้มีไอเดียดีๆ พร้อมๆไปลงมือทำ
เสาร์​ 10 กันยายน 13-15.00 Event: ปฏิบัติการทดลองต้นแบบการแก้ปัญหา (Prototype Tryout)กิจกรรมที่ชวนคนทั่วไปมาช่วยทดลองต้นแบบ (สินค้า บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ) ที่นักสร้างความเปลี่ยนแปลงกำลังพัฒนา เพื่อให้แต่ละทีมได้เห็นข้อดีข้อเสีย และนำไปปรับแก้ พัฒนาต่อ ก่อนจะนำไปทำจริงกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่จริง 
เสาร์ 8 ตุลาคม 13-15.00 Workshop: ทดลองไอเดียสร้างความยั่งยืนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน(Prototype testing Learning Space)ชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนการสร้างเปลี่ยนแปลงมาร่วมให้ ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียการสร้างพื้นที่เรียนรู้ กับองค์กรภาคสังคมและกิจการเพื่อสังคมที่กำลังจะขยายงานการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
เสาร์ 12 พฤศจิกายน 13-15.00 Workshop: แนะแนวการเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคม (Starting SE Toolkit)Workshop แนะนำการใช้เครื่องมือเพื่อริเริ่มโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคมด้วยตัวเองของ School of Changemakers เพื่อให้ผู้ที่สนใจริเริ่มกิจการเพื่อสังคมได้เห็นภาพรวมและกระบวนการทั้งหมด  และสามารถเอาเครื่องมือกลับไปใช้ในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมของตนเองได้
เสาร์ 10 ธันวาคม 13-15.00 Event: วงคุยนักเปลี่ยนแปลง (Changemaker Showcase)นักเปลี่ยนแปลงรุ่นพี่ รุ่นน้อง มาร่วมแชร์ประสบการณ์การผจญภัยบนเส้นสร้างการเปลี่ยนแปลง พูดคุยแลกเปลี่ยนอุปสรรค ความท้าทาย ความสนุก และวิธีการการสร้างผลกระทบทางสังคม

หนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงวันจัดงาน ทางทีมงานจะส่งอีเมลล์คอนเฟิร์มการเข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ [email protected]


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ