events

Coach for Change อบรมการเป็นโค้ชสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 


School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เปิดพื้นที่ฝึกอบรมความรู้และเครื่องมือการโค้ชสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemakers) ชวนทุกคนที่สนใจสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมีส่วนร่วมเป็น ‘โค้ช’ ช่วยสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่กำลังลงมือแก้ไขปัญหาสังคม โดยผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกทักษะที่ใช้ในการโค้ช ทั้งการฟัง การตั้งคำถาม และกระบวนการโค้ชใน Wokshop บ่ายวันเสาร์ พร้อมโอกาสที่จะได้ฝึกฝนลงสนามเป็นโค้ชจริงกับ School of Changemakers ในโปรแกรม Learning Space Incubation แล้วพบกันว่าที่โค้ชทุกคน!

ที่มา

จากประสบการณ์การสนับสนุนให้คนริเริ่มโครงการและกิจการเพื่อสังคมของ School of Changemakers เราพบว่า โค้ช เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการและการเรียนรู้ของคนทำ เพราะการมีโค้ชคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทําให้พวกเขารู้ว่ายังมีคนที่เข้าใจ พร้อมสนับสนุน ไม่รู้สึกว่าต้องเผชิญอุปสรรคอย่างโดดเดี่ยว จนมีกำลังใจและความเข้าใจในการแก้ไขอุปสรรค ช่วยให้ไม่ล้มเลิกโครงการไประหว่างทาง นำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตามเป้าหมายโครงการตลอดระยะเวลา 3-6 เดือน

การสร้างโค้ช จึงเป็นงานสำคัญที่เราดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับอาสาสมัครบุคคลทั่วไป ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ให้ได้เข้ามาศึกษาแนวคิด ความรู้และเครื่องมือเบื้องต้น ในการเป็น ‘Coach for Change’ ผ่านการอบรมและฝึกโค้ช เพิ่มชั่วโมงบินในการฟัง ถาม ตั้งสติ เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับโค้ชชี่ เกิดโค้ชที่เข้าใจนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เข้าใจการประกอบการสังคม และมีทักษะที่สามารถทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นให้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉพาะเจาะจงได้

เหมาะกับใคร

  • คุณครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการศึกษา ผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย ที่กำลังทำงานสนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • พนักงานองค์กร ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการเป็นโค้ช

วันเวลา สถานที่

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (ไม่มีออนไลน์)

กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าใช้พื้นที่ TK Park (ดูรายละเอียดการเข้าพื้นที่ ที่หมายเหตุด้านล่าง)

กำหนดการอบรม

12.30 – 13.00 เริ่มเปิดลงทะเบียน

13.00 – 13.10 เปิดงาน และทำความรู้จักกัน

13.00 – 13.20 เล่าพื้นฐานความรู้และเครื่องมือการโค้ช

13.20 – 14.00 Workshop: การฟังด้วยใจ (Active Listening)

14.00 – 15.50 Workshop: ฝึกโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model (Group Coaching)

15.00 – 16.00 Next Step ลงสนามฝึกทักษะโค้ชกับ School of Changemakers

วิธีการสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และรับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด

สมัครได้ที่ https://airtable.com/shrUplLrGefgP9G5t

หมายเหตุ:

กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าใช้พื้นที่ TK Park (ดูรายละเอียดการเข้าพื้นที่ ที่สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าร่วมด้านล่าง)

  • เพื่อลดการใช้ single use plastic รบกวนผู้เข้าร่วมนำน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง
  • สำหรับการเข้าร่วมงานในพื้นที่ TK park รบกวนผู้เข้าร่วม download My TK application ล่วงหน้าก่อนวันงาน เพื่อสร้าง QR ที่สามารถเข้าพื้นที่ TK Park ดูวิธีการใช้งานได้ที่ https://bit.ly/MyTKApplication สมาชิก eMembers รับสิทธิ์เข้า-ออก พื้นที่ฟรี 3 ครั้ง ภายใน 1 ปี
  • สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทางผู้จัดไม่มีการบริการประทับตราจอดรถฟรีให้ ต้องจ่ายค่าจอดรถตามอัตราของทางห้าง (ฟรีสองชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป 20 บาท)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] (มิน)


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ