events

Helpdesk #124 – Social Model

19 กันยายน 2562 • 18:00 - 20:00 น.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เป็นหลักของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หากคุณมีความตั้งใจอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นจริง หรือดำเนินโครงการฯ อยู่ในช่วงการทำ Prototyping สักระยะแต่ผลกระทบทางสังคมกลับยังไม่ชัดเจน สิ่งหนึ่งที่เราอยากชวนลองพิจารณา คือ การพัฒนาหรือปรังปรุงโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนจะต่อยอดขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนต่อไป

School of Changemakers จึงได้จัดกิจกรรม HelpDesk ด้าน Social Model ขึ้น โดยมี คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะและพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมกว่า 15 ปี พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ และคำแนะนำที่คุณจะได้แนวทางหรือคำถามนำช่วยพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายนนี้ เวลา 18.00-20.00 น. ณ School of Changemakers Office 

Helpdesk นี้เหมาะกับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ …

  • มี Problem Insight และตั้งสมมติฐานการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) เป็นของตนเองแล้ว 
  • ต้องการสร้างหรือพัฒนาโมเดลทางสังคมเฉพาะสำหรับโครงการฯ หรือกิจการเพื่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมและวิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  • เป็นผู้ก่อตั้ง หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการปรึกษา 
  • สนใจพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
  • กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562
  • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
  • ทีมงานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์

หมายเหตุ

  • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
  • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] หรือ 065-5989364

แผนที่ http://bit.ly/Schoolmap


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ