events

ชวนทีมนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วม Challenge #IDEA-TO-PROTOTYPE


School of Changemakers ชวนทีมนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมกิจกรรม Idea to Prototype สร้างตัวต้นแบบจากไอเดียแก้ปัญหา ลงสนามทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วสื่อสารกับภายนอก บอกเล่าเรื่องราวว่าเรากำลังทำอะไร เพื่อสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาและขยายผลลัพธ์ให้เกิดในวงกว้าง พร้อมโอกาสรับเงินทุนตั้งต้นในการเริ่มลงมือแก้ปัญหาจริง 10,000 บาท จำนวน 5 ทีม

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. สร้างต้นแบบการแก้ปัญหา (Prototype) จากไอเดียที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ปัญหาสังคม
 2. ทดลองตัวต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมายใน Event: Prototype Tryout กิจกรรมที่ School of Changemakers ร่วมกับ TK Park และกทม. ชวนคนทั่วไปมาช่วยทดลองต้นแบบที่กำลังพัฒนา (สินค้า บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ)
 3. นำผลทดลองมาต่อยอดเป็นทฤษฏีการสร้างการเปลี่ยนแปลง Theory of Change และแผนงาน
 4. ทดสอบจริงตัวต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมายตามทฤษฏีการสร้างการเปลี่ยนแปลง และแผนงาน

หมายเหตุ

 • รับสมัครจำนวน 15 ทีม
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจับคู่โค้ชอาสาประจำทีมตลอดช่วงพัฒนาและทดลองต้นแบบการแก้ปัญหา ในเดือนกันยายน โดยโค้ชทำหน้าที่คอยรับฟัง พร้อมตั้งคำถามให้ทีมได้พัฒนาทักษะจากกระบวนการ ใน Idea to Prototype จะมีกำหนดเวลาให้ทีมพบโค้ช จำนวน 3 ครั้ง ระยะเวลา 1 ชม. ต่อครั้ง ผ่านออนไลน์ ทีมสามารถกำหนดวัน-เวลา ช่องทางการพูดคุยร่วมกับโค้ชได้เอง โดยให้นัดหมายภายในช่วงวันระหว่างสัปดาห์ ดังนี้
  1. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.ย. 65
  2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ก.ย. 65
  3. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ย. 65

ที่มา

จากประสบการณ์การทำงานบ่มเพาะนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เริ่มต้นทำโครงการเพื่อสังคมตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราพบว่าการแก้ปัญหาสังคมที่ซับซ้อน มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมาย แม้ว่าจะหาข้อมูลมาดีแล้ว คิดไอเดียและแผนอย่างละเอียดแล้ว เวลาลงมือทำ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่เรามองไม่เห็นทำให้กิจกรรมไม่ตอบโจทย์ และโปรเจกต์ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คนทำตั้งใจไว้ การทดลองไอเดียเร็วๆ กับกลุ่มเป้าหมาย และนำเอาผลตอบรับนั้นๆ มาปรับแก้ และทดลองทำซ้ำให้มากที่สุดโดยใช้ทุนให้น้อยที่สุด (Lean) เพื่อเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของไอเดีย ก่อนลงทุนลงแรงทำจริง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเริ่มต้นการทำโปรเจกต์หรือกิจการสังคมประสบความสำเร็จ


กิจกรรมนี้เหมาะกับ?

 • ผู้เรียน Idea Pools และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากลงมือแก้ไขปัญหา
 • มีสมาชิกทีม อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
 • มีไอเดียสร้างสรรค์และตอบโจทย์ปัญหาสังคม พัฒนามาจากความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก (Problem Insights)
 • มีความพร้อมขึ้นตัวต้นแบบที่พัฒนามาจากไอเดียแก้ปัญหา เช่น สินค้า บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ และต้องการสนามทดลองไอเดียเพื่อศึกษาผลตอบรับและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้พัฒนาเป็นโครงการเพื่อสังคมในอนาคต
 • จัดสรรเวลาเพื่อพบโค้ชตามกำหนดการ และสามารถเข้าร่วม Event: Prototype Tryout ได้
 • พร้อมเปิดกว้างทางความคิดเห็น รับฟัง และยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้

กำหนดการ

 • รับสมัครวันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 กันยายน 2565 ผ่านทางอีเมล
 • กิจกรรมปฏิบัติการทดลองต้นแบบการแก้ปัญหา (Prototype Tryout) วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13-15.00 น. ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 • ลงมือทดลองไอเดียจริง ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 5 ทีม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน FB Page: School of Changemakers


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] (ฟ้า)


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ