events

IDEA POOLS: Young ESG Innovator

1 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2565 • น.


โครงการ Young ESG Innovator (YESGI) โดย SCG Foundation ร่วมกับ School of Changemakers ชวนคนรุ่นใหม่ อายุ 18 – 25 ปี และบุคคลทั่วไป ที่อยากลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาสังคม มาเรียนรู้กับคอร์สเรียนออนไลน์และเวิร์กช็อปออนไซต์ IDEA POOLS 🦦 เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก (Insight) มาตั้งโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนร่วมกับโค้ช สร้างสรรค์ไอเดียการแก้ไขปัญหาในแบบฉบับของเราเอง (Original) และเกลาไอเดีย เพื่อมุ่งเติมสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบ ตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกับความมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้ผู้ประสบปัญหาหรือเกี่ยวข้องแก้ปัญหาตัวเองได้ พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองของคนทำ เมื่อได้ไอเดียแล้ว ยังมีโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจได้ทดลองไอเดียในคอร์สต่อๆ ไปกันแบบต่อเนื่อง

ใน 2 สัปดาห์ IDEA POOLS จะพาคุณฝึกการตั้งโจทย์ให้ชัดเจน ความคิดสร้างสรรค์ (Creavity for Change) ฝึกการมองหาความเป็นไปได้ ความเข้าใจในตัวเองและการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้บนคอร์สออนไลน์ การโค้ชกับโค้ชอาสา หรือการรับคำแนะนำผ่านคอมเมนต์และคำปรึกษาจากทีมงาน SOC และปิดคอร์สด้วยเวิร์กช็อปพัฒนาและเกลาไอเดียกับเพื่อน (สามารถเลือกเข้าเวิร์กช็อปที่ TK Park เซนทรัลเวิล์ด กรุงเทพ หรือเรียนรู้เครื่องมือบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตามความสะดวก)

คอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young ESG Innovator (YESGI)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SCG Foundation กับ School of Changemakers ที่จะชวนคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี ทั่วประเทศ มาทำความเข้าใจปัญหาสังคมเชิงลึกและหาวิธีแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Environment, Social, Good Governance (ESG)

ESG คืออะไร และมีประเด็นใดบ้างน่าสนใจ

ESG คือ กรอบแนวคิดที่ภาคธุรกิจใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล และเป็นตัวชี้วัดให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืน

ตัวอย่างปัญหาสังคมที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

IDEA POOLS เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เริ่มโครงการเพื่อสังคม ต้องการระบบสนับสนุนในการคิดไอเดียสร้างสรรค์และตอบโจทย์ปัญหาสังคม
 • ได้ศึกษาและทำความเข้าใจปัญหาสังคมและกลุ่มเป้าหมายแล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียน Insight Tanks
 • มีโจทย์ความท้าทายที่ต้องการแก้ไข (เช่น มีโจทย์ How Might We ) ซึ่งระบุกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และช่องว่างในประเด็นปัญหา (Gap) หรือโอกาสในการแก้ไขที่พบ (Opportunity)
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สำหรับคิดไอเดียเพื่อสังคม (Creative Idea for Change) อยากฝึกความเข้าใจตัวเอง หรืออยากฝึกการมองหาความเป็นไปได้รอบตัว
 • ผู้ที่สนใจกรอบแนวคิด ESG สำหรับคนทั่วไปในการมองปัญหาสังคม

*ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์สำหรับคิดไอเดียเพื่อสังคม (Creative Idea for Change) อยากฝึกความเข้าใจตัวเอง หรืออยากฝึกการมองหาความเป็นไปได้รอบตัว
 2. โค้ชประจำตัวตลอดคอร์สเรียน เพื่อช่วยให้คำแนะนำก่อนเริ่มบทเรียน คอยรับฟัง พร้อมตั้งคำถามให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะจากกระบวนการ
 3. โอกาสพบเพื่อน โค้ช และเครือข่าย Supporter for Change ในเวิร์กช็อปออนไซต์ วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 ที่ TK PARK เซนทรัลเวิล์ด กรุงเทพ (กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริม ไม่บังคับ ผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้เครื่องมือเดียวกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์)
 4. เกียรติบัตร (ออนไลน์) จาก ​School of Changemakers และ SCG Foundation สำหรับผู้เรียนที่เรียนจบและส่งการบ้านครบตรงตามเวลา
 5. โอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่องในเส้นทางการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อการเรียนรู้

บทเรียนที่ 1HOW MIGHT WE ตั้งโจทย์เพื่อคิดไอเดีย
บทเรียนที่ 22.1 Dream it Do it คิดไอเดียสร้างสรรค์จากตัวเรา
2.2 Idea Selection ทบทวน เกลา และเลือกไอเดีย
2.3 Reflection สะท้อนการเรียนรู้

กำหนดการ

 1. สมัครได้แล้ววันนี้ – 25 กรกฎาคม 2565 ที่ https://airtable.com/shrRhJ12bn72hzW9k
 2. เริ่มเรียน 31 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 (เลือกเวลาเรียนได้เอง ส่งการบ้านตามกำหนด)
 3. กำหนดส่งการบ้านรายสัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง โดยผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เองระหว่างสัปดาห์บนเว็บไซต์ School of Changemakers จะมีกำหนดส่งการบ้านดังนี้
  1. บทเรียนที่ 1 วันที่ 6 ส.ค. 65
  2. บทเรียนที่ 2 วันที่ 13 ส.ค. 65*
   * ส่งบทเรียนที่ 2 ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมได้
 4. กำหนดเวลาพบโค้ชรายสัปดาห์ จำนวน 3 ครั้ง ระยะเวลา 1 ชม.ต่อครั้ง ผ่านออนไลน์ โดยผู้เรียนสามารถกำหนดวัน-เวลา ช่องทางการพูดคุย ร่วมกันกับโค้ชได้เอง โดยให้นัดหมายภายในช่วงวันระหว่างสัปดาห์ดังนี้
  1. สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 65
  2. สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ส.ค. 65
  3. สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ส.ค. 65*
   * พบโค้ชในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมได้
   ** หมายเหตุ: หากไม่สนใจมีโค้ชประจำตัว สามารถเลือกเรียนด้วยตนเองได้ในขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA POOLS
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ้อ [email protected]


สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ