events

Insight Tanks 2022 : Young ESG Innovator


SCG Foundation ร่วมกับ School of Changemakers ชวนคุณมาเรียนรู้กับคอร์สเรียนออนไลน์แรกในโครงการ Young ESG Innovator (YESGI) “INSIGHT TANKS” คอร์สที่เน้นกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาสังคมเชิงลึก เพื่อค้นหาสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ‘Insight’ จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้การคิดวิธีการแก้ปัญหาของคุณตรงจุด แตกต่าง และยั่งยืน

ตลอด 8 สัปดาห์ คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการหา Insight ผ่านเครื่องมือต่างๆ พร้อมฝึกฝนทักษะแห่งอนาคต เช่น ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy), ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหาเชิงซ้อน ( Complex problem solving) โดยใช้ประเด็นปัญหาสังคมตามกรอบแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) เช่น มลพิษและฝุ่นควัน PM2.5, ปัญหาจากพลังงานที่ไม่สะอาด, ภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล, หนี้ครัวเรือน, วิกฤตคนตกงาน, ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น, ความอยู่ร่วมกันในสังคม Social Inclusiveness, ความโปร่งใส และ การมีส่วนร่วมทางสังคม เป็นต้น พร้อมทั้งมี Insight Assistant ช่วยให้ฟีดแบคการบ้านเพื่อสะท้อนและเพิ่มมุมมองตลอดเส้นทางการหา Insight ของคุณ

คอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young ESG Innovator (YESGI)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SCG Foundation กับ School of Changemakers ที่จะชวนคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี ทั่วประเทศ มาทำความเข้าใจปัญหาสังคมเชิงลึกและหาวิธีแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Environment, Social, Good Governance (ESG) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในชุมชนและสังคมของตัวเอง

ESG คืออะไร และมีประเด็นใดบ้างน่าสนใจ
ESG คือ กรอบแนวคิดที่ภาคธุรกิจใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล และเป็นตัวชี้วัดให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืน

ตัวอย่างประเด็นที่น่าสนใจ
– มลพิษและฝุ่นควัน PM2.5
– ปัญหาจากพลังงานที่ไม่สะอาด เช่น พลังงานนํ้ามัน พลังงานถ่านหิน และพลังงานก๊าซธรรมชาติ
– ภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล
– หนี้ครัวเรือน
– วิกฤตคนตกงาน
– ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น
– การอยู่ร่วมกันในสังคม(Inclusiveness) เช่น สังคมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงวัย เด็ก วัยทํางาน หรือ คนหลากหลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
– ความโปร่งใส (Transparency) และคอรัปชั่น
– การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement) เช่น การชวนผู้อื่นเลือกตั้ง การใช้สิทธิ การแก้กฎหมาย

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่อยากแก้ไขปัญหาสังคม ริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โดยเริ่มต้นตั้งคำถามที่ถูกต้องก่อนลงมือแก้ปัญหาให้เห็น โอกาสและ Insight เพื่อนำไปพัฒนาไอเดีย 
  • ผู้ที่อยากเรียนรู้กระบวนการหา Insight หรืออยากฝึกทักษะ Empathy / Critical Thinking
  • ผู้ที่สนใจกรอบแนวคิด ESG สำหรับคนทั่วไปในการมองปัญหาสังคม

การสมัครเข้าร่วม
ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2565  (ปิดรับทันทีเมื่อครบจำนวนที่กำหนด)
*ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ทักษะในการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก ได้แก่ ทักษะความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ผ่านการตั้งคำถาม-ฟังเชิงลึก, การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  และคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
2. เกียรติบัตร (ออนไลน์) จาก ​School of Changemakers และ SCG Foundation สำหรับผู้เรียนที่เรียนจบและส่งการบ้านครบตรงตามเวลา
3. โอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่องใน Young ESG Innovator  (YESGI)   

หัวข้อการเรียนรู้

บทเรียนที่ 1
Scoping Problem
ทำความรู้จัก Insight และขั้นตอนการหา พร้อมกับเลือกปัญหาที่สนใจ
บทเรียนที่ 2 Conduction secondary researchเรียนรู้การหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งต่างๆ ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
บทเรียนที่ 3
Preparing to Empathize
ฝึกตั้งประเด็นและเตรียมคำถามสัมภาษณ์
บทเรียนที่ 4 Empathising Stakeholdersเรียนรู้และทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทเรียนที่ 5
Extracting Insight
เรียนรู้เกี่ยวกับสังเคราะห์ข้อมูล(Synthesis) และวิธีการกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึกเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและทำซ้ำ  Insights Tanks จึงเป็น Platform ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้กระบวนการ เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาที่คุณสนใจ


กำหนดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์
1. ปฐมนิเทศ ผ่าน Zoom วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม เวลา 10.00 – 12.00 น.
2. เริ่มเรียนวันที่ 30 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2565 (8 สัปดาห์)
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เองระหว่างสัปดาห์บนเว็บไซต์ School of Changemakers  และจะมีกำหนดส่งการบ้านรายสัปดาห์ดังนี้

  • บทที่ 1 วันที่ 4 มิ.ย. 2565
  • บทที่ 2 วันที่ 11 มิ.ย. 2565
  • บทที่ 3 วันที่ 18 มิ.ย. 2565
  • บทที่ 4 วันที่ 9 ก.ค. 2565
  • บทที่ 5 วันที่ 23 ก.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Insight Tanks
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ออม [email protected]


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมปิดให้ลงชื่อ

ปิดการลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ