events

Learning Plus Workshop วางแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเราเอง!


,

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ปี มาเรียนรู้เครื่องมือพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงในปีที่แล้ว โรงเรียนหลายแห่งจำเป็นต้องปิดห้องเรียน และเปิดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์แทน ส่งผลให้นักเรียนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบหลักโดยตรง ต้องนั่งเรียนออนไลน์หน้าจอทุกวัน โดยขาดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่นักเรียนจะได้รับในห้องเรียนปกติ แม้ในตอนนี้ ห้องเรียนจะกลับมาเปิดตามปกติแล้ว แต่ทักษะที่ขาดการพัฒนาไปกว่า 2 ปี จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูกลับมา เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆ ในอนาคต จากการค้นคว้าและสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมปลาย School of Changemakers พบว่า นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังจากกลับมาเรียนออนไซต์ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านอารมณ์ และการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการโฟกัสกับการเรียน การทำงานกลุ่มกับเพื่อน หรือการต้องทำอะไรยากๆ ซึ่งหากได้เพิ่มเติมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม หรือ Socio-Emotional Learning (SEL) จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาทักษะที่ขาดการพัฒนาไปในช่วงการเรียนออนไลน์ได้

แม้การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (SEL) จะเป็นกระบวนการที่ละเอียดและใช้เวลา แต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สำคัญและทำได้ไม่ยาก ที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ใน workshop นี้ คือ การพัฒนาทักษะ 4 ทักษะ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การจัดการเวลาของตนเอง (Time Management) การจัดการอารมณ์ของตนเอง (Emotional Regulation) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork) ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมไปถึงการใช้ชีวิตในอนาคต

กิจกรรมนี้เหมาะกับใคร

วัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ที่สนใจพัฒนาตนเองและพร้อมเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมworkshop

สิ่งที่จะได้จากกิจกรรมนี้

  • เครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย การจัดการเวลาและอารมณ์ตนเอง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นต่อได้
  • โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ

กำหนดการ

12.30-13.00 ลงทะเบียน

13.00-13.15 เปิดงานและเล่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

13.15-13.45 Activity 1: กิจกรรมทำความรู้จักกัน

13.45-14.30 Activity 2: กิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะ

14.30-14.45 พักเบรก

14.45-15.30 Workshop: My Best Self ตั้งเป้าและวางแผนเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

15.30-15.50 สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ประเมินกิจกรรม (Evaluation) และปิดกิจกรรม

15.50-16.00 Next Step: ฝึกฝนทักษะต่อกับเพื่อนๆ และ School of Changemakers

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม รับผู้เข้าร่วม 40 คน และกิจกรรมจะเริ่มตรงเวลา หากมาสายเกิน 15 นาที จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

สมัครได้ที่ https://airtable.com/shr9KhCnYKH2lD1Hb 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

วัน เวลา สถานที่

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 (ไม่มีออนไลน์*)*

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าร่วม:

กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าใช้พื้นที่ TK Park (ดูรายละเอียดการเข้าพื้นที่ ที่สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าร่วมด้านล่าง)

  • เพื่อลดการใช้ single use plastic รบกวนผู้เข้าร่วมนำน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง
  • สำหรับการเข้าร่วมงานในพื้นที่ TK park รบกวนผู้เข้าร่วม download My TK application ล่วงหน้าก่อนวันงาน เพื่อสร้าง QR ที่สามารถเข้าพื้นที่ TK Park ดูวิธีการใช้งานได้ที่ https://bit.ly/MyTKApplication สมาชิก eMembers รับสิทธิ์เข้า-ออก พื้นที่ฟรี 3 ครั้ง ภายใน 1 ปี
  • สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทางผู้จัดไม่มีการบริการประทับตราจอดรถฟรีให้ ต้องจ่ายค่าจอดรถตามอัตราของทางห้าง (ฟรีสองชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป 20 บาท)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] (ปัณปัณ)


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ