events

Workshop: Nurturing Changemakers 


,

การสอนทักษะชีวิตให้เยาวชนผ่านการทำโปรเจกต์เพื่อสังคม

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เชิญชวนคุณครู ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจมาร่วมเรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเยาวชนอายุ 15-22 ปีให้ลงมือทำโปรเจกต์เพื่อสังคมตามความสนใจของตนเอง โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทำความเข้าใจภาพรวมของเครื่องมือ เห็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) และตัวอย่างสถานการณ์ (Case study) ที่ School of Changemakers ได้รวบรวมจากการทดลองใช้เครื่องมือมาแล้ว และมีโอกาสได้ฝึกทดลองใช้เครื่องมือด้วยตนเองใน Workshop: Nurturing Changemakers การสอนทักษะชีวิตให้เยาวชนผ่านการทำโปรเจกต์เพื่อสังคม

จากประสบการณ์การทำงานสนับสนุนเยาวชนเพื่อเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคมกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราพบว่า คนรุ่นใหม่ต่างอยากมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และเข้าไม่ถึงระบบสนับสนุน ประกอบด้วย ความรู้ เครื่องมือ โค้ช เงินทุน และเครือข่าย นอกจากนี้ ด้วยความจำเป็นในการอยู่รอดและประสบความสำเร็จในยุคที่เต็มไปปัญหาสังคมและทรัพยากรเหลือน้อย คนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ School of Changemakers จึงได้พัฒนาโปรแกรม Young Starters 101 และ Young Starters 102 ที่เยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการทำความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) วิธีการทำโปรเจกต์ (Project Management) และมีโค้ชคอยดูแลสนับสนุนตลอดทาง ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนมีประสบการณ์การเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคมที่ดี เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการ มีโอกาสพัฒนาต่อยอดโปรเจกต์เป็นโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต และที่สำคัญที่สุด ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต

ในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทำความเข้าใจภาพรวมของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้ลงมือทำโปรเจกต์เพื่อสังคมตามความสนใจของตนเอง โดยเครื่องมือเหล่านี้ School of Changemakers ได้พัฒนาและทดสอบกับเยาวชนจำนวน 40 ทีมในโครงการ TK Dreammakers ในปี 2565 มาแล้ว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้กับการสอนหรือการทำงานของตนเองได้

กำหนดการ

12.30 – 13.00 ลงทะเบียน

13.00 – 13.20 เปิดงานและกิจกรรมทำความรู้จักกัน

13.20 – 14.00 ทำความรู้จักเครื่องมือและวิธีการนำไปใช้

14.00 – 14.45 Workshop: ทดลองใช้เครื่องมือ Creative Idea

14.45 – 15.00 กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ และ Next Step สำหรับผู้ที่สนใจลงสนามฝึกทักษะกับ School of Changemakers

วันเวลา สถานที่

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (ไม่มีออนไลน์)

กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าใช้พื้นที่ TK Park (ดูรายละเอียดการเข้าพื้นที่ ที่หมายเหตุด้านล่าง)

กิจกรรมนี้เหมาะกับใคร

  • คุณครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ที่ทำงานกับเยาวชน ทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่สนใจสนับสนุนเยาวชนให้ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนให้ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

  • หนังสือรวบรวมเครื่องมือ Young Starter 102
  • โอกาสในการทดลองใช้เครื่องมือก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนหรือทำงานของตนเอง

วิธีการสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

กรอกใบสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ ที่ https://airtable.com/shrUYym0U6K7R7G3Z

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในวันที่ 15 ก.พ. ผ่านทาง Facebook: School of Changemakers

**หมายเหตุ:

กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าใช้พื้นที่ TK Park (ดูรายละเอียดการเข้าพื้นที่ ที่สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าร่วมด้านล่าง)

  • เพื่อลดการใช้ single use plastic รบกวนผู้เข้าร่วมนำน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง
  • สำหรับการเข้าร่วมงานในพื้นที่ TK park รบกวนผู้เข้าร่วม download My TK application ล่วงหน้าก่อนวันงาน เพื่อสร้าง QR ที่สามารถเข้าพื้นที่ TK Park ดูวิธีการใช้งานได้ที่ https://bit.ly/MyTKApplication สมาชิก eMembers รับสิทธิ์เข้า-ออก พื้นที่ฟรี 3 ครั้ง ภายใน 1 ปี
  • สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทางผู้จัดไม่มีการบริการประทับตราจอดรถฟรีให้ ต้องจ่ายค่าจอดรถตามอัตราของทางห้าง (ฟรีสองชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป 20 บาท)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] (ปัณ)


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมเปิดให้ลงชื่อ

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ