Parenting Changemakers ครั้งที่ 1 : Your Kids

28 พ.ย. 2561 9.00น. - 29 พ.ย. 2561 12.00น.
การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง


จากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิ Ashoka กว่า 38 ปี ร่วมกับผู้ประกอบการสังคมกว่า 3,000 คนทั่วโลกพบว่า นักสร้างการเปลี่ยนแปลงและผู้ประกอบการมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ทุกคนมีประสบการณ์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุยังน้อย .ในโลกที่มีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้ คิด ฝัน เผชิญหน้ากับความท้าทาย และเติมเต็มเป้าหมายของชีวิต เป็นสิ่งสำคัญมาก พวกเขาเติบโตมาในโลกที่ปัญหาสังคมมีความซับซ้อน และวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ไม่สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้  ในขณะเดียวกัน 60% ของงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีอยู่ ณ วันนี้  พวกเขาเหล่านี้จำเป็นต้องเชี่ยวชาญทักษะการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นทักษะที่สร้างได้ตั้งแต่เด็ก ประกอบไปด้วย
  1. Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ)
  2. ภาวะผู้นำ(Leadership)
  3. การทำงานเป็นทีม(Teamwork)
  4. ทักษะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking) 

 
พ่อแม่ และครอบครัว มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน และสร้าง Changemaker Mindset ที่เริ่มต้นจากในบ้าน โดย Your Kids เป็น Platform ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่และคนรุ่นใหม่ ฝึกฝนทักษะการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก และทำไมการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) จึงสำคัญสำหรับครอบครัว องค์กร ชุมชนหรือสังคม 
2. ให้เครื่องมือและกิจกรรมพ่อแม่ในการพัฒนาทักษะ Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ) , ภาวะผู้นำ(Leadership) , การทำงานเป็นทีม(Teamwork) และ ทักษะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking) ให้กับลูกๆ 
3. สนับสนุนให้พ่อแม่ เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (เริ่มต้นที่ตนเอง) ด้วยการสร้างและออกแบบโมเดลเพื่อพัฒนาทักษะนี้ร่วมกับลูกๆ
4. พ่อแม่ที่สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นผู้นำในการจัด Your Kids ในชุมชน หรือองค์กรของตนเองได้

รายละเอียดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน
Part 1 : กิจกรรม Your Kids ใช้เวลาครึ่งวันเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณเข้าใจความสำคัญและความหมายของการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง  ตัวคุณเองสามารถลงมือเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาสังคมโดยที่ยังคงเชื่อมโยงอยู่กับครอบครัวได้ เปิดโอกาสให้ช่วยกันออกไอเดีย หาโมเดลในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับลูกๆ และสมาชิกในครอบครัว นอกจากได้พัฒนาทักษะแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สนับสนุนลูกให้พัฒนาทักษะนักสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย 
วันและเวลา 28 พฤศจิกายน  2561 เวลา 9.00 - 12.30 (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น) 

Part 2  : How to facilitate Your Kids  in your community  นอกจากนี้ หากคุณพ่อคุณแม่ หรือ คนที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน สนใจ เราอยากชวนคุณนำ Your Kids ไปขยายผลต่อในโรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้ครอบครัว และชุมชนอื่นๆ ได้ฝึกฝนทักษะการเป็น Changemakers ในครอบครัวด้วยเช่นกัน 
ระยะเวลา 1.5 วัน 
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) และ 29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น)  

กิจกรรมนี้ เหมาะกับใคร
1. พ่อแม่ที่มีลูกอายุ 6-17 ปี ที่ต้องการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับลูกๆ และตนเอง 
2. ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน อายุ 6-17 ปี
3. ผู้ที่สนใจที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

สถานที่ : ออฟฟิศ School of Changemakers, ห้าง Qiss mall ชั้น 2 ตึก A2 (ติดกับร้าน Hip hut cafe) 
แผนที่ http://bit.ly/Schoolmap
วิทยากร : Vipin Thek จาก Ashoka 
วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แต่ผู้เข้าร่วมสามารถพูดภาษาไทยได้ค่ะ จะมีทีมงานคอยช่วยเหลือในการสื่อสาร 

ค่าใช้จ่าย
Part 1 : ค่าใช้จ่าย 1600 บาท  เฉพาะ Your Kids ครึ่งวัน รวมเบรค และ อาหารกลางวัน 
Part 1+2 : ค่าใช้จ่าย 2500 บาท  Your Kids + How to facilitate “Your Kids” in your community  รวม 1 วันครึ่ง  

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. กรอกใบสมัครที่ http://bit.ly/yourkidsTH
2. สามารถชำระเงินได้ที่ กสิกรไทย สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี ธุวรักษ์ ปัญญางาม 470-2-46959-2
(หากยังไม่สะดวกชำระเงินทันที กรุณาระบุวันและเวลาที่สะดวก)
3. ส่งหลักฐานชำระเงินมาที่ gade@schoolofchangemakers.com
4. ทีมงานจะติดต่อยืนยันสิทธิ์ทางอีเมล์ภายใน 2 วันทำการ  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณเกด 063-9636561 

UPDATE