events

Start Your Changemaking Journey – เราเปลี่ยนได้ หากไม่คิดทำเพียงลำพัง


StartCMjourney

ยินดีต้อนรับสู่ School of Changemakers ชุมชนนักสร้างความเปลี่ยนแปลง หากคุณกำลังอ่านหน้านี้อยู่ อาจเพราะคุณมีเพื่อนเป็นนักสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือเพราะคุณสนใจลงมือแก้ปัญหา การเริ่มต้นเดินทางเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนการเริ่มต้นผจญภัยที่มีทั้งความตื่นเต้น ความสนุก รวมถึงอุปสรรคและความท้าทาย แต่คุณจะไม่เดินทางไปคนเดียว คุณจะมีเราเป็นเพื่อนที่จะช่วยแนะนำการเดินทางในการผจญภัยไปในดินแดนใหม่นี้ และพี่ๆ น้องๆ ที่เคยและกำลังทำโปรเจกต์มากมายหลากหลายทั่วประเทศที่รอให้คุณทำความรู้จักและขอความช่วยเหลือ

จากประสบการณ์สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงของ School of Changemakers พบว่าวิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นมีได้หลายรูปแบบ ทั้งนักลงมือทำที่มุ่งมั่นสร้างโปรเจกต์ กิจการเพื่อสังคม หรือนักสนับสนุน เช่น โค้ช ที่ปรึกษา อาสาสมัคร ผู้ให้ทุนต่าง ๆ ที่สนับสนุนดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักลงมือทำ เราจึงอยากชวนคุณมากดปุ่มสตาร์ท! เพื่อเริ่มต้นเดินทางเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เหมาะกับคุณ (เวลา ความสนใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ)

School* Calendar 2022

Educator for Change

30 มีนาคม – 1 เมษายน

ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย นักการศึกษา ที่สนใจหรือกำลังทำงานต้องการปรับใช้การทำโปรเจกต์เพื่อสังคมเพื่อการศึกษา

พัฒนาโปรแกรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อริเริ่มทำโปรเจกต์ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการ และคุณสมบัตินักเปลี่ยนแปลง (Changemaker characters)

Young Starters 102

21 พฤษภาคม – 13 กันยายน

เยาวชน อายุ 15-18 ปี ที่อยากเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคม

โปรแกรม 12 สัปดาห์ เพื่อลองตั้งต้นทำโปรเจกต์ เพื่อเรียนรู้ปัญหาสังคม ทักษะการบริหารจัดการโปรเจกต์และการทำงานเป็นทีม

Coach for Change

20 – 21 กรกฎาคม

 • ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการโค้ช 
 • ผู้ที่สนใจสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการโค้ชทีมเยาวชน

โค้ชกลุ่มเยาวชน (15-18) หรือคนรุ่นใหม่ (25-40) ให้ได้ลงมือแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในโปรแกรมต่างๆ

Insight Tanks

29 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม

ผู้ที่อยากเริ่มต้นลงมือแก้ไขปัญหา

คอร์สเรียนรู้ออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและการหาความเข้าใจในเชิงลึกที่เป็นโอกาสใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา (Problem Insights)

Idea Pools

31 กรกฏาคม – 13 สิงหาคม

ผู้ที่อยากเริ่มต้นลงมือแก้ไขปัญหา ที่มีประเด็นหรือปัญหาที่สนใจแล้ว

คอร์สพัฒนาไอเดียที่มีให้สร้างสรรค์ เป็นไอเดียที่ทำน้อยได้มาก และเหมาะกับผู้ลงมือทำ

Prototype Sandbox

13 สิงหาคม – 10 กันยายน

ผู้ที่อยากเริ่มต้นลงมือแก้ไขปัญหา ที่มีไอเดียและแผนงานเจ๋งๆ แล้ว อยากทดลองไอเดียนั้นๆ

คอร์สพัฒนาและทดลองต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

Supporter for Change

เข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี

ผู้ที่สนใจมีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสังคม

 1. ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสังคมจากประสบการณ์การการทำงานของคุณ
 2. ช่วยพัฒนาไอเดีย หรือความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
 3. ช่วยให้ความคิดเห็น (feedback) ช่วยทดสอบต้นแบบ (Prototype) กิจกรรม สินค้าหรือบริการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น 
 4. ช่วยด้านอื่นๆ เช่น ช่วยเหลือพื้นที่ให้จัดกิจกรรม ส่งต่ออุปกรณ์ที่จำเป็น ช่วยเชื่อมโยงผู้คน และการช่วยเหลืออื่นๆ ผ่านการเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

Helpdesk Social Model

เข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี

ผู้จัดการหรือผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร/เจ้าของกิจการ/เจ้าหน้าที่ CSR/CSV/Sustainability ที่กำลังมองหาวิธีการและโอกาสในการนำต้นทุนที่มีอยู่มาใช้สร้างผลกระทบทางสังคม หรือไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน

คลินิกที่ปรึกษาเพื่อค้นหาจุดตั้งต้นและตั้งเป้าหมายการทำเพื่อสังคม

Starting your SE

เข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี

ผู้ที่เคยทำโปรเจกต์มาบ้าง หรือได้ทดลองต้นแบบการแก้ปัญหาสังคมมาแล้ว และต้องการทำโครงการเพื่อสังคมอย่างจริงจัง และต้องการขึ้นโมเดลแก้ไขปัญหา (Social Model) หรือโมเดลความยั่งยืน (Business Modle)

โปรแกรมบ่มเพาะ พร้อมเงินทุนสนับสนุนทีมละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อริเริ่มกิจการที่มุ่งแก้ปัญหาไปพร้อมกับการสร้างรายได้ (Social Enterprise)

Changemakers Club Event 2022

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เปิดพื้นที่ และจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นพื้นที่ พบปะและเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ โดยจะจัดทุกวันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือน 11-13.00 น. ที่ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 หรือ ผ่าน Zoom

 • เสาร์ 9 เมษายน 13-15.00 น.
  Sharing: เล่มไหนน่าอ่าน หากอยากเปลี่ยน (Reading for Change)
 • เสาร์ 14 พฤษภาคม 13-15.00 น.
  Sharing: เล่าประสบการณ์การแก้ปัญหาสังคมจากรุ่นสู่รุ่น (Solving Problems​ Across Generations)
 • เสาร์ 11 มิถุนายน 13-15.00 น.
  Workshop: อบรมการเป็นโค้ชสำหรับนักสร้างความเปลี่ยนแปลง (Coach4Change)
 • เสาร์ 9 กรกฎาคม 13-15.00 น.
  Sharing: การสร้างโปรเจกต์จากภาพอนาคตที่อยากเห็น (Building Future)
 • เสาร์ 13 สิงหาคม 13-15.00 น.
  Event: ร่วมแชร์ไอเดียเพื่อแก้ปัญหา (Creative Idea for Change)
 • เสาร์​ 10 กันยายน 13-15.00 น.
  Event: ปฏิบัติการทดลองต้นแบบการแก้ปัญหา (Prototype Tryout)
 • เสาร์ 8 ตุลาคม 13-15.00 น.
  Workshop: อบรมการใช้ Social Media เพื่อเปลี่ยนแปลง (Social Media for Change)
 • เสาร์ 12 พฤศจิกายน 13-15.00 น.
  Workshop: แนะแนวการเร่ิมต้นกิจการเพื่อสังคม (Starting SE Toolkit)
 • เสาร์ 10 ธันวาคม 13-15.00 น.
  Event: วงคุยนักเปลี่ยนแปลง (Changemaker Showcase)

สมัครเข้าร่วม Changemakers Club Event 2022


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ